Niemiecka Republika Demokratyczna wobec reform w Czechosłowacji w ocenie dyplomacji zachodnioniemieckiej


Madajczyk, P. (2014). Niemiecka Republika Demokratyczna wobec reform w Czechosłowacji w ocenie dyplomacji zachodnioniemieckiej. Rocznik Polsko-Niemiecki, (22), 211-226. https://doi.org/10.35757/RPN.2014.22.09

Piotr Madajczyk  pmada@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2788-8404
Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>