Leszek Żyliński, Europa w niemieckiej myśli XIX–XXI wieku


Andrzejewski, P. (2013). Leszek Żyliński, Europa w niemieckiej myśli XIX–XXI wieku. Rocznik Polsko-Niemiecki, (21), 206-215. https://doi.org/10.35757/RPN.2013.21.09

Piotr Andrzejewski  piotr.andrzejewski@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6040-5868
Inne teksty tego samego autora