Sprawy Międzynarodowe (International Affairs) - kwartalnik założony w 1948 roku. W czasopiśmie publikowane są artykuły na temat bezpieczeństwa międzynarodowego, integracji europejskiej, polityki zagranicznej różnych krajów, rozwoju regionalnego, transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz państw Azji i Afryki, organizacji międzynarodowych, a także akty dyplomatyczne i recenzje książek.

ISSN: 0038-853X (Print) ISSN: 2720-0361 (Online) DOI: 10.35757

         Metadata from Crossref logo                Open Access

 
 


  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • EBSCO
  • ERIHPLUS
  • Crossref Meta Search
  • Bibliografia Geografii Polskiej
  • ICI Journals Master List
  • BazEkon
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

h5Index
6

MNISW
70 (2021)