Sprawy Międzynarodowe (International Affairs) - kwartalnik założony w 1948 roku. W czasopiśmie publikowane są artykuły na temat bezpieczeństwa międzynarodowego, integracji europejskiej, polityki zagranicznej różnych krajów, rozwoju regionalnego, transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz państw Azji i Afryki, organizacji międzynarodowych, a także akty dyplomatyczne i recenzje książek.

Od roku 2018 wszystkie teksty publikowane w "Sprawach Międzynarodowych" są dostępne w wersji elektronicznej na zasadzie open access, co oznacza, że wszystkie treści są bezpłatnie dostępne dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub umieszczać linki do pełnych tekstów artykułów lub wykorzystywać je w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu, bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. 

ISSN: 0038-853X (Print) ISSN: 2720-0361 (Online) DOI: 10.35757

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

 
 


  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • EBSCO
  • ERIHPLUS
  • Crossref Meta Search
  • Bibliografia Geografii Polskiej
  • ICI Journals Master List
  • BazEkon
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

h5Index
6

MNISW
70 (2021)