Sprawy Międzynarodowe (International Affairs) - kwartalnik założony w 1948 roku. W czasopiśmie publikowane są artykuły na temat bezpieczeństwa międzynarodowego, integracji europejskiej, polityki zagranicznej różnych krajów, rozwoju regionalnego, transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz państw Azji i Afryki, organizacji międzynarodowych, a także akty dyplomatyczne i recenzje książek.

ISSN: 0038-853X (Print) ISSN: 2720-0361 (Online) DOI: 10.35757

         Metadata from Crossref logo                Open Access

 
 

Armenia, Azerbejdżan, Gruzja. Kaukaz Południowy na rozdrożu?

2021-04-10

Redakcja "Spraw Międzynarodowych"

zaprasza do składania tekstów do numeru tematycznego

 Armenia, Azerbejdżan, Gruzja. Kaukaz Południowy na rozdrożu?

 w terminie do 30 czerwca 2021 roku

za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma:

http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl/

lub na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl

 

 

Kaukaz Południowy to zajmujący relatywnie mały obszar wieloetniczny region o dużym znaczeniu strategicznym. Liczne narody, społeczności i kultury stanowią o jego bogactwie, ale są także zarzewiem konfliktów. Wznowienie walk o Górski Karabach w lipcu 2020 roku utrwaliło przekonanie o niestabilności Kaukazu Południowego i udowodniło, że jest to obszar o niebagatelnym znaczeniu dla różnych aktorów stosunków międzynarodowych. W położonych tam Armenii, Azerbejdżanie i Gruzji zachodzą głębokie przeobrażenia polityczne. Trapione problemami wewnętrznymi, państwa te stają się obiektami oddziaływania zewnętrznego, a same orientują się na różne centra siły, jak Iran, Rosja i Turcja, które z kolei mają aspiracje zwiększania swoich wpływów w regionie.

Zapraszamy do przesyłania artykułów naukowych na temat różnych wymiarów stosunków międzynarodowych na Kaukazie (politycznych, społecznych, energetycznych, wojskowych, środowiskowych, cywilizacyjnych, teoretycznych etc.), a także o sytuacji wewnętrznej w poszczególnych leżących tam krajach. Poruszane w opracowaniach problemy badawcze mogą dotyczyć państw kaukaskich, regionu jako całości oraz polityki innych aktorów wobec tego obszaru. Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim lub angielskim.

Informacje i szczegółowe wytyczne dla autorów

http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/about/submissions

210408_Call_Kaukaz_KB1.jpg

 

Europejski Zielony Ład

2021-02-17

Redakcja "Spraw Międzynarodowych"

zaprasza do składania tekstów

do numeru tematycznego

 Europejski Zielony Ład

 

w terminie do 30 maja 2021 roku

 za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma:

http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl/

lub na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl

 

Europejski Zielony Ład to program gospodarczy zakładający, że inwestycje w technologie mające redukować wpływ działalności człowieka na klimat będą motorem napędowym wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Podobny program jest postulowany przez administrację prezydenta USA Joe Bidena. Polityka klimatyczna z natury ma charakter globalny i międzynarodowy. Numer o Zielonym Ładzie będzie kontynuacją rozważań z pierwszego wydania w 2020 roku poświęconego klimatowi. Podejmie tematykę wpływu zielonych inwestycji na relacje międzynarodowe, możliwości wykorzystania ich do wywierania miękkiego wpływu na skalę regionalną oraz ponadregionalną, a także ich znaczenia dla dalszej integracji europejskiej.

Zapraszamy do składania tekstów (w języku polskim lub angielskim) poświęconych wpływowi Europejskiego Zielonego Ładu na stosunki międzynarodowe. Zachęcamy również do nadsyłania recenzji książek, które ukazały się na świecie w ciągu ostatnich dwóch lat, a które dotyczą powyższej problematyki.

 

Informacje i szczegółowe wytyczne dla autorów

http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/about/submissions

CfP_2021_PL_Zielony_ład4.jpg

Powrót miast. Miasta przyszłości

2021-02-03

Redakcja "Spraw Międzynarodowych"

zaprasza do składania tekstów

do numeru tematycznego

Powrót miast. Miasta przyszłości

 

w terminie do 30 kwietnia 2021 roku

za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma: http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl/

lub na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl

 

Miasta ponownie stały się ważnymi aktorami w polityce międzynarodowej. Większość światowej populacji mieszka w miastach, a władzom miejskim przypisuje się coraz częściej kluczową rolę w wypracowaniu odpowiedzi na globalne wyzwania: zmiany klimatyczne, nierówności społeczne i gospodarcze kryzysy. Burmistrzowie miast często są postrzegani jako ci, którzy koncentrują się na rozwiązywaniu konkretnych problemów, w przeciwieństwie do polityków na poziomie krajowym, pochłoniętych toczeniem partyjnych i ideologicznych bitew. Globalizacja napędza emancypację miast, co owocuje różnymi formami międzynarodowej współpracy "międzymiastowej", niepozostającymi bez wpływu na stosunki międzypaństwowe. Jako że jest to trend rosnący, warto rozumieć wzory uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji miast (paradyplomacji) na różnych kontynentach, zarówno w odniesieniu do wielkich metropolii, jak i mniejszych aktorów regionalnych i lokalnych.

Zapraszamy do składania tekstów (w języku polskim lub angielskim), które rozwijają teoretyczną refleksję dotyczącą suwerenności, uczestnictwa miast w stosunkach międzynarodowych oraz dyplomacji miast, jak również tekstów analizujących nowe dane empiryczne na temat współpracy międzynarodowej miast, zwłaszcza w perspektywie porównawczej. Przedmiotem zainteresowania może być nie tylko współpraca dwustronna, ale też rola miast w organizacjach międzynarodowych, zaangażowanie w programy współpracy transgranicznej czy oddziaływanie na politykę zagraniczną państw. Zachęcamy również do składania recenzji zasługujących na uwagę książek, które ukazały się na świecie w ciągu ostatnich dwóch lat, a które dotyczą powyższej problematyki.

 

 

Informacje i szczegółowe wytyczne dla autorów http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/about/submissions

Zgodnie z wykazem czasopism MNiSW za publikację w "Sprawach Międzynarodowych" przyznawanych jest 20 punktów.

Redaktor naczelny: Prof. Paweł KOWAL

Redaktor prowadząca: Prof. Agnieszka CIANCIARA

CfP_2021_PL_miasta_02.2021_1.jpg

Oligarchia czasów współczesnych

2020-10-06

Redakcja „Spraw Międzynarodowych”
zaprasza do składania tekstów
do numeru 4 z 2020 r.

Oligarchia czasów współczesnych

w terminie do 15 listopada 2020 r.

za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma:
http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl/
lub na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl

Oligarchia stanowi jeden z klasycznych tematów w badaniach politologicznych, a jako czynnik wpływający na relacje pomiędzy państwami staje się też przedmiotem naszego zainteresowania. W ostatnich latach badacze zauważają wzrost znaczenia struktur oligarchicznych w systemach politycznych wielu państw – zarówno powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego i jego stref imperialnych wpływów, jak i zachodnich. Rodzą się zatem pytania badawcze o specyfikę współczesnych rządów oligarchicznych, o znaczenie oligarchów w procesach wchodzenia poszczególnych państw postsowieckich do struktur Unii Europejskiej, o wpływ kapitału oligarchów na politykę państw zachodnich, a nawet próby ingerowania w przebieg wyborów w poszczególnych państwach.
Zapraszamy autorów do zmierzenia się z powyższymi pytaniami i składania tekstów w języku polskim lub angielskim. Zachęcamy również do nadsyłania recenzji zasługujących na uwagę książek, które ukazały się na świecie w ciągu ostatnich dwóch lat i dotyczą powyższej problematyki.


Informacje i szczegółowe wytyczne dla autorów:
http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/about/submissions

Zgodnie z wykazem czasopism MNiSW za publikację w „Sprawach Międzynarodowych” przyznawanych jest 20 punktów.

Redaktor prowadzący: Paweł KOWAL

200804_SM_2020,_NR_4,_CfP_13.jpg  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • EBSCO
  • ERIHPLUS
  • Crossref Meta Search
  • Bibliografia Geografii Polskiej
  • ICI Journals Master List
  • BazEkon
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

h5Index
6

MNISW
70 (2021)