Sprawy Międzynarodowe (International Affairs) - kwartalnik założony w 1948 roku. W czasopiśmie publikowane są artykuły na temat bezpieczeństwa międzynarodowego, integracji europejskiej, polityki zagranicznej różnych krajów, rozwoju regionalnego, transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz państw Azji i Afryki, organizacji międzynarodowych, a także akty dyplomatyczne i recenzje książek.

ISSN: 0038-853X (Print) DOI: 10.35757


 
 

Oligarchia czasów współczesnych

2020-10-06

Redakcja „Spraw Międzynarodowych”
zaprasza do składania tekstów
do numeru 4 z 2020 r.

Oligarchia czasów współczesnych

w terminie do 15 listopada 2020 r.

za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma:
http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl/
lub na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl

Oligarchia stanowi jeden z klasycznych tematów w badaniach politologicznych, a jako czynnik wpływający na relacje pomiędzy państwami staje się też przedmiotem naszego zainteresowania. W ostatnich latach badacze zauważają wzrost znaczenia struktur oligarchicznych w systemach politycznych wielu państw – zarówno powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego i jego stref imperialnych wpływów, jak i zachodnich. Rodzą się zatem pytania badawcze o specyfikę współczesnych rządów oligarchicznych, o znaczenie oligarchów w procesach wchodzenia poszczególnych państw postsowieckich do struktur Unii Europejskiej, o wpływ kapitału oligarchów na politykę państw zachodnich, a nawet próby ingerowania w przebieg wyborów w poszczególnych państwach.
Zapraszamy autorów do zmierzenia się z powyższymi pytaniami i składania tekstów w języku polskim lub angielskim. Zachęcamy również do nadsyłania recenzji zasługujących na uwagę książek, które ukazały się na świecie w ciągu ostatnich dwóch lat i dotyczą powyższej problematyki.


Informacje i szczegółowe wytyczne dla autorów:
http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/about/submissions

Zgodnie z wykazem czasopism MNiSW za publikację w „Sprawach Międzynarodowych” przyznawanych jest 20 punktów.

Redaktor prowadzący: Paweł KOWAL

200804_SM_2020,_NR_4,_CfP_13.jpg

Westlessness, czyli zmierzch Zachodu 2.0?

2020-05-26

Redakcja „Spraw Międzynarodowych” zaprasza do składania tekstów do numeru 2020, t. 73, nr 3, którego tematem przewodnim będzie  Westlessness, czyli zmierzch Zachodu 2.0?
Termin: do 15 września 2020 roku.

Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl
lub za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl

Zapraszamy do współpracy!

SM_2020,_NR_3,_CfP_popraw.jpg

Trójmorze 2020

2020-03-17

Redakcja „Spraw Międzynarodowych” zaprasza do składania tekstów do numeru 2020, t. 73, nr 2 poświęconego Inicjatywie Trójmorza
Termin: do 15 czerwca 2020 roku.

Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl
lub za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl

Zapraszamy do współpracy!
call.jpg  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • EBSCO
  • Crossref Meta Search
  • Bibliografia Geografii Polskiej
  • ICI Journals Master List
  • BazEkon
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

h5Index
6

MNISW
20 (2019)