Inicjatywa Trójmorza: w poszukiwaniu wspólnego mianownika

Recenzja książki Agnieszki Orzelskiej-Stączek i Pawła Ukielskiego pod tytułem Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników


Stępniewski, T. (2020). Inicjatywa Trójmorza: w poszukiwaniu wspólnego mianownika. Sprawy Międzynarodowe, 73(2), 225-230. https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.2.12

Tomasz Stępniewski  tomasz.stepniewski5@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4581-5145
Inne teksty tego samego autora