Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 71 Nr 3 (2018): Polska w świecie 1918-2018

Polska i Ukraina

Miejsce Ukrainy w polityce wschodniej Polski po 2004 roku

DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.3.10
Przesłane: 15 stycznia 2020
Opublikowane: 28.09.2018

Abstrakt

When viewing Polish international relations, its specific significance and the position of Ukraine in these areas ought to be highlighted. In addition to the European Union (EU) (and Germany as its crucial actor), the United States and Russia, it is Ukraine that plays a vital role in Polish international relations. In the 1990s, Polish-Ukrainian relations were considered a ‘strategic partnership’. In recent years, Polish politics regarding Ukraine has been determined by history as an element of internal politics. This article emphasises the evolution of Polish politics towards post-2004 Ukraine, i.e. the period following the events known as the Orange Revolution. Elements of continuity and change (Poland as an EU member state) in the politics and difficulties in its implementation are indicated. Moreover, the complex international situation of Ukraine is discussed and the impact of these determinants upon Polish politics towards the country is outlined.

Bibliografia

 1. Całka M., Polska i Ukraina w latach dziewięćdziesiątych. Podstawy i płaszczyzny współpracy, Warszawa 1997.
 2. Dear neighbors. Poland and the eastern dimension of the European Union, ed. J. Hunin, Lublin 2006.
 3. Dempsey J., Poland’s vision of the European Union, „International Herald Tribune”, 2.09.2004.
 4. EU Enlargement and neighbourhood policy. Proceedings of the conference held by the Stefan Batory Foundation in co-operation with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland on 20−21 February 2003 in Warsaw, ed. A. Mazur-Barańska, W. Stanisławski, Warsaw 2003, dostępny także w internecie [dostęp: 10.01.2007]: <http://www.batory.org.pl/doc/nowi_se.pdf>.
 5. Fedorowicz K., Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989−2010, Poznań 2011.
 6. Fiszer J. M., Stępniewski T., Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2017.
 7. Gibas-Krzak D., Ukraina między Rosją a Polską, Toruń 2004.
 8. Gill W., Gill N., Stosunki Polski z Ukrainą w latach 1989−1993, Poznań–Toruń 1994.
 9. Hajduk J., Stępniewski T., Russia’s hybrid war with Ukraine. Determinants, instruments, accomplishments and challenges, „Studia Europejskie” 2016, nr 2 (78).
 10. Jasina Ł., Kapuśniak [Stępniewski] T., Ukraina: uwarunkowania wewnętrzne a otoczenie międzynarodowe, [w:] Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska. Stany Zjednoczone. Sąsiedzi, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008.
 11. Kamiński A. Z., Kozakiewicz J., Stosunki polsko-ukraińskie. Raport, Warszawa 1997.
 12. Kapuśniak [Stępniewski] T., Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2007, nr 3−4.
 13. Kapuśniak [Stępniewski] T., Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, Warszawa–Lublin 2008.
 14. Kapuśniak [Stępniewski] T., Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Inkluzja bez członkostwa? / The eastern dimension of the European Union’s Neighbourhood Policy. Inclusion without membership?, Warszawa 2010 (Zeszyty Natolińskie, 42), dostępny w internecie [dostęp: 1.12.2018]: <http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_42.pdf>.
 15. Kempe I., Solonenko I., International orientation and foreign support, [w:] Presidential election and Orange Revolution implications for Ukraine’s transition, ed. H. Kurth, I. Kempe, Kyiv 2005.
 16. Konończuk W., Czas na doktrynę postgiedroyciowską wobec Ukrainy, „Nowa Europa Wschodnia” 2018, nr 1 (53).
 17. Kuzio T., Ukraine’s relations with the West. Disinterest, partnership, disillusionment, „European Security” 2003, vol. 12, No. 2.
 18. Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.
 19. Malewicz P., Polska polityka wschodnia w latach 1989−1991, Toruń 2008.
 20. Marszałek-Kawa J., Karpus Z., Stosunki polsko-ukraińskie. Wojna i współczesność, Toruń 2008.
 21. Menkiszak M., Piotrowski M. A., Polska polityka wschodnia, [w:] Polityka zagraniczna RP 1989−2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2006.
 22. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Non-paper z polskimi propozycjami w sprawie przyszłego kształtu polityki rozszerzonej UE wobec wschodnich sąsiadów, [w:] Polityka rozszerzonej Unii Europejskiej wobec nowych sąsiadów. Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP w dniach 20−21 lutego 2003 w Warszawie, oprac. A. Mazur-Barańska, W. Stanisławski, Warszawa 2003, dostępny także w internecie [dostęp: 10.01.2007]: <http://www.batory.org.pl/upload/files/pdf/nowi_s.pdf>.
 23. Motyka G., Nieustający polsko-ukraiński spór o historię, „Sprawy Międzynarodowe” 2018, nr 1.
 24. Motyka G., Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”, Kraków 2011.
 25. Partnerstwo Wschodnie – raport otwarcia, red. B. Wojna, M. Gnizadowski, Warszawa 2009.
 26. Patrząc na Wschód. Z problematyki polityki wschodniej III RP, red. S. Bieleń, Warszawa 1997.
 27. Polityka rozszerzonej Unii Europejskiej wobec nowych sąsiadów. Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP w dniach 20−21 lutego 2003 w Warszawie, oprac. A. Mazur-Barańska, W. Stanisławski, Warszawa 2003, dostępny także w internecie [dostęp: 10.01.2007]: <http://www.batory.org.pl/upload/files/pdf/nowi_s.pdf>.
 28. Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, red. A. Gil, T. Kapuśniak [Stępniewski], Lublin–Warszawa 2009.
 29. Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska. Stany Zjednoczone. Sąsiedzi, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008.
 30. Polityka zagraniczna RP 1989−2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2006.
 31. Popescu N., Wilson A., Turning presence into power. Lessons from the Eastern Neighbourhood, „Policy Brief” 2011, No. 31, dostępny w internecie [dostęp: 1.12.2018]: <http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR31_ENP_AW.pdf>.
 32. Presidential election and Orange Revolution implications for Ukraine’s transition, ed. H. Kurth, I. Kempe, Kyiv 2005.
 33. Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, T. Kapuśniak [Stępniewski], Lublin 2008.
 34. Revolution in orange. The origins of Ukraine’s democratic breakthrough, ed. A. Åslund, M. McFaul, Washington, DC 2006.
 35. Rotfeld A. D., Polska w niepewnym świecie, Warszawa 2006.
 36. Schaffer S., Tolksdorf D., The EU member states and the Eastern Neighbourhood – From composite to consistent EU foreign policy?, „CAP Policy Analysis” 2009, No. 1.
 37. Solonenko I., “Eastern dimension” of the European Union – Invented policy with no clear prospect, „Heinrich Boell Stiftung” [online], dostępny w internecie [dostęp: 10.08.2007]: <http://www.boell.de/downloads_uk/SolonenkoJEAS05.pdf>.
 38. Stępniewski T., Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Warszawa–Lublin 2011.
 39. Stępniewski T., Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: w poszukiwaniu nowego modelu integracji, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2015, nr 4 (51).
 40. Surmacz B., Stosunki Ukrainy z Polską, [w:] Ukraina w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietraś, T. Kapuśniak [Stępniewski], Lublin 2007.
 41. Surmacz B., Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Lublin 2002.
 42. Suszko O., Prystayko O., Western infl uence, [w:] Revolution in orange. The origins of Ukraine’s democratic breakthrough, ed. A. Åslund, M. McFaul, Washington, DC 2006.
 43. Szeptycki A., Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Warszawa 2013.
 44. Ukraina w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietraś, T. Kapuśniak [Stępniewski], Lublin 2007.
 45. Wilson A., Ukraine’s Orange Revolution, New Haven–London 2005.
 46. Wojna B., Gniazdowski M., Partnerstwo Wschodnie: geneza, możliwości i wyzwania, „Biuletyn” (PISM) 2009, nr 24 (556), dostępny w internecie [dostęp: 1.12.2018]: <https://www.pism.pl/files/?id_plik=731>.
 47. Wolański M., Leszczenko Ł., Polska–Ukraina. Więcej niż sąsiedztwo, Wrocław 2006.
 48. Wolański M., Leszczenko Ł., Ze studiów polsko-ukraińskich, Wrocław 2008.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.