Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 72 Nr 3 (2019): Azja: Kultura – Edukacja – Społeczeństwo

Azja: Kultura – Edukacja – Społeczeństwo

Nowe podejście do miękkiej siły. Chiny, Rosja i Unia Europejska w Azji Środkowej

DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.3.03
Przesłane: 8 maja 2020
Opublikowane: 27.09.2019

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na koncepcji miękkiej siły (soft power) i prowokuje do dyskusji na temat tego, jakie ma ona znaczenie dla Chin, Rosji oraz Unii Europejskiej i jak jest stosowana przez te podmioty w odniesieniu do państw Azji Środkowej: Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu. W artykule podkreśla się teoretyczne implikacje postrzegania Chin i Rosji jako państw dysponujących soft power, uwzględniając podstawowe założenia dotychczasowych badań, zgodnie z którymi miękka siła jest ściśle związana z promocją demokracji, liberalizmu, a ostatecznie rozpowszechnianiem zachodnich wartości. W podsumowaniu podjęto próbę odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące znaczenia badań nad soft power, a następnie nakreślono, w jaki sposób można opracować przyszły program badań, szczególnie w odniesieniu do mocarstw niezachodnich.

Bibliografia

 1. Aref′ev A., Skol′ko lûdej govorât i budut govorit′ po-russki, “Demoskop Weekly” 2006, No. 251–252.
 2. Balding Ch., Why democracies are turning against Belt and Road corruption, debt, and backlash, “Foreign Affairs” [online], 24 X 2018 [accessed: 1 IX 2019], available at: <https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-10-24/why-democracies-are-turning-against-belt-and-road>.
 3. Birchfield V., Krige J., Young A. R., European integration as a peace project, “The British Journal of Politics and International Relations” 2017, vol. 19, issue 1.
 4. China’s Belt and Road Initiative and its impact in Central Asia, ed. M. Laruelle, George Washington University, Washington D. C. 2018.
 5. Dave B., Silk Road Economic Belt. Effects of China’s soft power diplomacy in Kazakhstan, [in:] China’s Belt and Road Initiative and its impact in Central Asia, ed. M. Laruelle, George Washington University, Washington D. C. 2018.
 6. Grabbe H., The EU’s transformative power. Europeanization through conditionality in Central and Eastern Europe, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2005.
 7. Kainazarov B., The EU engagement in democracy promotion in Post-Soviet Central Asia: The case study of the Kyrgyz Republic – prospects and challenges, “Przegląd Politologiczny” 2018, nr 3.
 8. Kuszewska A., Nitza-Makowska A., Selected aspects of Pakistan’s Post-2013 foreign policy, “IAAPS Perspectives” 2017, No. 2.
 9. Li X., Worm V., Building China’s soft power for a peaceful rise, “Journal of Chinese Political Science” 2011, vol. 16, issue 1.
 10. Łoś R., Soft power Rosji, “Przegląd Strategiczny” 2017, nr 10.
 11. Manners I., Normative power Europe: A contradiction in terms?, “Journal of Common Market Studies” 2002, vol. 40, No. 2.
 12. Nye J. S. Jr., The future of power, Public Affairs, New York 2011.
 13. Nye J. S. Jr., The paradox of American power. Why the world’s only superpower can’t go it alone, Oxford University Press, Oxford–New York 2002.
 14. Nye J. S. Jr., Public diplomacy and soft power, “The Annals of the American Academy of Political and Social Science” 2008, No. 616, issue 1.
 15. Nye J. S. Jr., Soft power, “Foreign Policy” 1990, No. 80.
 16. Nye J. S. Jr., Soft power the means to success in world politics, Public Affairs, New York 2004.
 17. Osipova Y., “Russification” of “soft power”: Transformation of a concept, “Exchange. The Journal of Public Diplomacy” 2014, vol. 5, issue 1.
 18. Pavlova E., Romanova T., Resilience in EU discourse: A new norm in relations with Russia?, “Russia in Global Affairs” [online], 25 XII 2019 [accessed: 23 II 2020], available at: <https://eng.globalaffairs.ru/number/Resilience-in-EU-Discourse-A-New-Norm-in-Relations-with-Russia-20310>.
 19. Sergunin A., Karabeshkin L., Understanding Russia’s soft power strategy, “Politics” 2015, vol. 35, issue 3–4.
 20. Sherr J., Hard diplomacy and soft coercion. Russia’s influence abroad, Brookings Institution Press, Washington D. C. 2013.
 21. Walker C., Kalathil S., Ludwig J., Forget hearts and minds, “Foreign Policy” [online], 14 IX 2018 [accessed: 1 IX 2019], available at: <https://foreignpolicy.com/2018/09/14/forget-hearts-and-minds-sharp-power/>.
 22. Włodkowska A., Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2006.
 23. Yanzhong H., Ding S., Dragon’s underbelly: An analysis of China’s soft power, “East Asia” 2006, No. 23, issue 4.
 24. Zakem V., Saunders P., Hashimova U., Hammerberg P. K., Mapping Russian media network.
 25. 门洪华 [Men H.], 中国软实力评估报告-(上) [‘Assessment report on China’s soft power: part one’], “国际观察” [‘International Watch’] 2007, No. 2.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.