Państwo jednego miasta – urbanizacja postnomadów i specyfika przestrzeni miejskiej

Recenzja książki Rebekah Plueckhahn pod tytułem Shaping Urban Futures in Mongolia: Ulaanbaatar, Dynamic Ownership and Economic Flux


Golik, K. (2021). Państwo jednego miasta – urbanizacja postnomadów i specyfika przestrzeni miejskiej. Sprawy Międzynarodowe, 74(1), 245-258. https://doi.org/10.35757/SM.2021.74.1.07

Katarzyna Golik  katarzyna.golik@isppan.waw.pl
Instytut Nauk Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9161-8222