Kaukaz Południowy w systemie międzynarodowym i polskiej polityce wschodniej

Ankieta redakcyjna


Bornio, J., Kowal, P., & Przywara, K. (2021). Kaukaz Południowy w systemie międzynarodowym i polskiej polityce wschodniej. Sprawy Międzynarodowe, 74(4), 43-73. https://doi.org/10.35757/SM.2021.74.4.06

Jakub Bornio  jakub.bornio@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski  Polska
http://orcid.org/0000-0001-7906-7475
Paweł Kowal 
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
http://orcid.org/0000-0002-0513-6180
Karol Przywara 
Fundacja Kaukaska  Polska
Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>