Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 74 Nr 4 (2021): Kaukaz Południowy na rozdrożu

Relacje polsko-gruzińskie

Gruzja w polityce Polski w latach 1991−2009: (rozważania na gruncie teorii nowoczesnych imaginariów społecznych Charlesa Taylora)

DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2021.74.4.08
Przesłane: 27 grudnia 2021
Opublikowane: 27.12.2021

Abstrakt

This article focuses on Georgia’s role in Polish foreign policy after the breakup of the Soviet Union. It brings exceptional focus to the period after 2005 and changes in the conception of agreement with Russia based on the ministers of foreign affairs Stefan Meller’s mission for the Eastern policy in the spirit of prometheism. The author concentrates on the analysis of motives behind Georgia’s significant place in Polish foreign policy and interprets the Eastern policy of president Lech Kaczyński and subsequent cabinets after the 2005 election in this aspect. As an entry point for the analysis of the context of intense Polish-Georgian relations after 2005 the author brings up Charles Taylor’s social imaginary concept.

Bibliografia

 1. Adamczewski P., Polski mit etnopolityczny i Kaukaz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2019.
 2. Aktualności, 2 grudnia 2005 r., „Senat Rzeczypospolitej Polskiej” [online], 2 XII 2005 [dostęp: 20 IX 2021]: <https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,4522,2-grudnia-2005-r-.html>.
 3. Asmus R., nato po Kaukaz, „Gazeta Wyborcza”, 1 III 2008.
 4. Asmus R. D., Mała wojna, która wstrząsnęła światem. Gruzja, Rosja i przyszłość Zachodu, przeł. J. Tokarski, Res Publica Nowa, Warszawa 2010.
 5. Baranowski B., Baranowski K., Polaków kaukaskie drogi, Krajowa Agencja Wydawnicza, Łódź 1985.
 6. Borkowski P. J., Małe państwa w świetle teorii integracji, [w:] Małe państwa Europy. Specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej, red. D. Popławski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009.
 7. Brodowski J., Gruzja po rewolucji róż. Obraz przemian polityczno-społecznych w latach 2003–2018, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.
 8. Cianciara A. K., Partnerstwo Wschodnie 2009–2014, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2014.
 9. Furier A., Polacy w Gruzji, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2009.
 10. Gomółka K., Borucińska-Dereszkiewicz I., Stosunki Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją na przełomie xx i xxi wieku, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2015.
 11. Górecki W., Toast za przodków, Wydawnictwo „Czarne”, Wołowiec 2017.
 12. Janion M., Prometeusz, Kain, Lucyfer, [w:] M. Janion, Prace wybrane, t. 1: Gorączka romantyczna, Universitas, Kraków 2000.
 13. Jestem optymistą, jeśli chodzi o poprawę stosunków z Rosją, „Prezydent” [online], 5 VIII 2006 [dostęp: 22 IX 2021]: <https://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2006/art,150,678,jestem-optymista-jesli-chodzi--o-poprawe-stosunkow-z-rosja.html>.
 14. Kaczyński: Po co ten Kwaśniewski tak jeździ do Moskwy?, „Gazeta” [online], 11 III 2005 [dostęp: 9 IX 2021]: <https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114873,2595830.html>.
 15. Kaczyński L., Jesteśmy tu razem. Przemówienie prezydenta RP na wiecu w Tbilisi, „Respublica” [online], 12 VIII 2008 [dostęp: 15 IX 2021]: <https://publica.pl/teksty/jestesmy-tu-razem-50926.html>.
 16. Kolbaia D., Under polish wings. The Georgian emigration in Poland 1921–1939, Centre for East European Studies, University of Warsaw, Warsaw 2016.
 17. Kolbaia D., Hlebowicz P., Warisch P., Gruzja nieznana. Wspólne losy Gruzinów i Polaków, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków [2011].
 18. Konkluzje Prezydencji ze szczytu Rady Europejskiej w Brukseli (17 i 18 czerwca 2004 r.), Rada Unii Europejskiej, Bruksela 18 VI 2004, 10679/04: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/st-10679-2004-init/pl/pdf> [dostęp: 15 IX 2021].
 19. Kowal P., Kaukaski romans, [w:] Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej, red. J. Kłoczkowski, T. Żukowski, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Warszawa–Kraków 2010.
 20. Kowal P., Krajobrazy z mistralami w tle, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2011.
 21. Kowal P., Miedzy Majdanem a Smoleńskiem. Rozmawiają Piotr Legutko i Dobrosław Rodziewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.
 22. Kowal P., Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej iii Rzeczypospolitej, Kolegium Europy Wschodniej, Instytut Studiów Politycznych pan, Warszawa–Wojnowice 2018.
 23. Kowal P., Orzelska-Stączek A., Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2019.
 24. Lasoń M., Interesy, cele i oczekiwania Polski w ramach inicjatywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2009, nr 4.
 25. Leder A., Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.
 26. Libera P., ii Rzeczpospolita wobec ruchu prometejskiego, Centralne Archiwum Wojskowe, Archiwum Akt Nowych, Warszawa 2013.
 27. Łucyk S., Meller: potrzebujemy konstytucji europejskiej, żeby prowadzić wspólną politykę wobec Rosji, „Money” [online], 2 X 2007 [dostęp: 22 IX 2021]: <https://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/meller;potrzebujemy;konstytucji;europejskiej;zeby;prowadzic;wspolna;polityke;wobec;rosji,186,0,270010.html>.
 28. Małe państwa Europy. Specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej, red. D. Popławski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009.
 29. Materski W., Gruzja, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2010.
 30. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej. Konkluzje prezydencji, Rada Unii Europejskiej, Bruksela 1 IX 2008, 12594/08: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/st-12594-2008-init/pl/pdf> [dostęp: 15 IX 2021].
 31. Ociepka B., Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2013.
 32. Opinie o udziale prezydenta RP w uroczystościach 9 maja w Moskwie i stosunkach polsko-rosyjskich. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa kwiecień 2005: <https://www.cbos.pl/spiskom.pol/2005/k_076_05.pdf> [dostęp: 9 IX 2021].
 33. Paruch W., Realizm i wartości. Prawo i Sprawiedliwość o polityce zagranicznej, Instytut Europy Środkowej, Lublin 2021.
 34. Pöttering H., Na szczęście jesteśmy zjednoczeni. Moja europejska droga, przeł. W. Włoskowicz, Wydawnictwo „Akcent”, Warszawa 2015.
 35. Rada Europejska w Brukseli 19–20 czerwca 2008 r. Konkluzje prezydencji, Rada Unii Europejskiej, Bruksela 17 VII 2008, 11018/1/08: <https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/pl/ec/101368.pdf> [dostęp: 3 IX 2021].
 36. Rotfeld A. D., W cieniu. 12 rozmów z Marcinem Wojciechowskim, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2012.
 37. Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej, red. J. Kłoczkowski, T. Żukowski, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Warszawa–Kraków 2010.
 38. Salmin A. M., Souz posle Souza, „Političeskie issledovaniâ” 1992, № 1–2.
 39. Sikorski R., Polska może być lepsza. Kulisy polskiej dyplomacji, Znak Horyzont, Kraków 2018.
 40. Sikorski R., Wstęp do wydania polskiego, [w:] R. D. Asmus, Mała wojna, która wstrząsnęła światem. Gruzja, Rosja i przyszłość Zachodu, przeł. J. Tokarski, Res Publica Nowa, Warszawa 2010.
 41. Taylor C., Nowoczesne imaginaria społeczne, przeł. A. Puchejda, K. Szymaniak, Znak, Kraków 2010.
 42. Warzecha Ł., Lech Kaczyński. Ostatni wywiad, Prószyński i Spółka, Warszawa 2010.
 43. Żurawski vel Grajewski P., Polska polityka wschodnia 1989–2015. Wymiar narodowy i unijny, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2016.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.