Słowo wstępne


Legucka, A., & Bryjka, F. (2022). Słowo wstępne. Sprawy Międzynarodowe, 75(2), 5-8. https://doi.org/10.35757/SM.2022.75.2.01

Agnieszka Legucka  a.legucka@vistula.edu.pl
Akademia Finansów i Biznesu „Vistula”; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9438-2606
Filip Bryjka 
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8613-1030
Inne teksty tego samego autora