Znaczenie gazociągu Nord Stream 2 dla polityki energetycznej Republiki Federalnej Niemiec


Abstrakt

The aim of this article is to analyse the strategic role of the Nord Stream 2 pipeline for the German energy policy. The author assumes a geo-economic approach. He hypothesises that Nord Stream 2 will support Germany’s position as a distribution centre of natural gas for the European Union. Therefore, the following research hypotheses are considered. Firstly, the energy cooperation between Germany and the Russian Federation strengthens German’s political position in Central and Eastern Europe. Secondly, the development of energy infrastructure serves a fundamental role in building the political position of Germany. Thirdly, the creation of the gas distribution centre in Germany will weaken the position of Ukraine and Slovakia as transit states.


Słowa kluczowe

Nord Stream 2; bezpieczeństwo energetyczne; polityka energetyczna; Republika Federalna Niemiec

Cziomer E., Polityka zagraniczna Niemiec w dobie wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa–Kraków 2010.

Germany as civilian power? The foreign policy of the Berlin Republic, ed. S. Harnisch, H. Maull, Manchester University Press, Manchester–New York 2001.

Illing F., Energiepolitik in Deutschland. Die energiepolitischen Maßnahmen der Bundesregierung 1949−2015, Nomos, Baden-Baden 2016.

Klare M., Resource wars. The new landscape of global conflict, Metropolitan Books, New York 2001.

Kundnani H., Germany as a geo-economic power, „The Washington Quarterly” 2011, vol. 34, issue 3.

Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Atla 2, Wrocław 2000.

Molo B., Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2013.

Prebisch R., Commercial policy in the underdeveloped countries, „American Sociological Review” 1959, t. 49 (2).

Riley A., Nordstream 2: how Germany lets down Europe, „The Globalist” [online], 28.02.2018 [dostęp: 15.03.2018], dostępny w internecie: <https://www.theglobalist.com/germany-nordstream2-energy-security-european-union/>.

Ruszel M., The political importance of energy cooperation between Germany and Denmark on the European Union energy market, „E3S Web of Conferences” 2016, vol. 10.

Ruszel M., Polityczne i ekonomiczne znaczenie integracji energetycznej pomiędzy Norwegią a Niemcami, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2016, nr 1 (22).

Ruszel M., Strategia polityki energetycznej Republiki Federalnej Niemiec, „Sprawy Międzynarodowe” 2017, t. 70, nr 2.

Ruszel M., Strategic goals of energy security policy of the Federal Republic of Germany, „Politeja” 2015, nr 5 (50).

Szabo S. F., Germany, Russia and the rise of geo-economics, Bloomsbury Publishing, London–New Delhi–New York–Sydney 2014.

Ulatowski R., Analiza porównawcza polityki energetycznej importerów i eksporterów surowców energetycznych na przykładzie Niemiec i Arabii Saudyjskiej. Perspektywa geoekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-28


Ruszel, M. (2018). Znaczenie gazociągu Nord Stream 2 dla polityki energetycznej Republiki Federalnej Niemiec. Sprawy Międzynarodowe, 71(4), 77-92. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.4.04

Mariusz Ruszel  mruszel@prz.edu.pl
Politechnika Rzeszowska  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1546-6754