Podniesienie poziomu bezpieczeństwa terminala LNG w Świnoujściu poprzez jednoczesne wykorzystanie różnych systemów bezzałogowych


Abstrakt

The article presents the author’s opinions about raising the security of the LNG Terminal in Świnoujście with the use of various unmanned systems (air, maritime – surface and subsurface). As the terminal is responsible for delivering, storage and further distribution of state energetic safety strategic resources, it requires advanced technology to provide stable exploitation under all conditions.


Słowa kluczowe

systemy bezzałogowe; dostawy; nowoczesne technologie; terminal LNG

Brown D., Submersible glider spent months collecting data on Atlantic waters, „The Washington Post” [online], 15.12.2009 [dostęp: 23.04.2018], dostępny w internecie: <https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/12/14/AR2009121402861.html>.

Button R., Kamp J., Curtin T., Dryden J., A survey of missions for Unmanned Undersea Vehicles, National Defense Research Institute, RAND, 2009, dostępny w internecie [dostęp: 12.02.2018: <https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG808.pdf>.

Jakubowski: Program rozbudowy terminala nabiera tempa, „Polskie LNG” [online], 17.04.2018 [dostęp: 21.04.2018], dostępny w internecie: <https://www.polskielng.pl/nc/biuro-prasowe/aktualnosci/wiadomosc/artykul/201520/>.

Miętkiewicz R., Klasyfikacja bezzałogowych jednostek nawodnych, [w:] Systemy bezzałogowe, red. K. Gawrysiak, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2017.

Miętkiewicz R., Potencjalne obszary wykorzystania autonomicznych platform nawodnych w Marynarce Wojennej RP, [w:] „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2016.

Miętkiewicz R., Unmanned surface vehicles in maritime critical infrastructure protection applications – LNG terminal in Świnoujście, „Scientific Journal of Polish Naval Academy” 2018, R. 59, nr 2 (213).

Miętkiewicz R., Wykorzystanie bezzałogowych jednostek nawodnych w zabezpieczaniu morskich obiektów infrastruktury krytycznej, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2018.

Miętkiewicz R., Wykorzystanie bezzałogowych systemów morskich w tworzeniu obrazu sytuacji morskiej, [w:] Nauki społeczne i ekonomiczne – węzłowe zagadnienia, red. J. Żylińska, I. Przychocka, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2017.

Nauki społeczne i ekonomiczne – węzłowe zagadnienia, red. J. Żylińska, I. Przychocka, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2017.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-28


Miętkiewicz, R. (2018). Podniesienie poziomu bezpieczeństwa terminala LNG w Świnoujściu poprzez jednoczesne wykorzystanie różnych systemów bezzałogowych. Sprawy Międzynarodowe, 71(4), 163-178. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.4.09

Rafał Miętkiewicz  r.mietkiewicz@amw.gdynia.pl
Akademia Marynarki Wojennej  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3129-7092
Inne teksty tego samego autora