Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 72 Nr 1 (2019): Jak uczyć o stosunkach międzynarodowych?

Bezpieczeństwo

Morskie farmy wiatrowe a bezpieczeństwo morskie państwa

DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.1.06
Przesłane: 11 stycznia 2020
Opublikowane: 29.03.2019

Abstrakt

Offshore wind farms development is one of the crucial element of the broad investments package leading to removable energy volume increase. Paper presents the authors opinions about offshore wind farms input on national maritime security. A specific assumption has been created that building the wind farms at the water areas under Polish jurisdiction together with energy supplies diversification will impinge on national maritime security in significant role. Some areas of influence on maritime forces have been identified as well as critical national and European infrastructure.

Bibliografia

  1. Lubośny Z., Wpływ elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny, „Automatyka – Elektryka – Zakłócenia” 2016, vol. 7, nr 4 (26), dostępny w internecie [dostęp: 5 I 2019]: <https://doi.org/10.17274/AEZ.2016.26.03>.
  2. Mickiewicz P., Bezpieczeństwo morskie a programy rozwojowe państwa polskiego do 2030 roku, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2014, vol. 8, nr 2.
  3. Miętkiewicz R., Morskie farmy wiatrowe, architektura ochrony z wykorzystaniem technologii bezzałogowych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2017, nr 12, CD.
  4. Paluszczak M., Twardosz W., Twardosz G., Współpraca elektrowni wiatrowych z siecią elektroenergetyczną, „Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering” 2016, No. 87.
  5. Rączka J., Energetyka morska. Z wiatrem czy pod wiatr?, Forum Energii, listopad 2018, dostępny w internecie [dostęp: 5 I 2019]: <https://www.forum-energii.eu/pl/analizy/offshore>.
  6. Stupak T., Wawruch R., Wpływ zakłóceń generowanych przez farmy elektrowni wiatrowych na pracę radarów statkowych i układów śledzenia, „Logistyka” 2010, nr 6, CD 1, dostępny w internecie [dostęp: 11 IV 2019]: <https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/182-artykuly-na-plycie-cd-1/2243-artykul>.
  7. Szóstka J., Kompatybilność elektromagnetyczna elektrowni wiatrowych, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, 2011, dostępny w internecie [dostęp: 5 I 2019] .
  8. Szubrycht T., Bezpieczeństwo morskie państwa. Zarys problemu, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2011.
  9. Szubrycht T., Wybrane problemy bezpieczeństwa morskich farm wiatrowych, „Logistyka” 2014, nr 6.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.