Wybory we Flandrii w maju 2019 roku. Parlamentarne trzęsienie ziemi


Abstrakt

In May 2019, six parliamentary elections were held in the Kingdom of Belgium, including in the Flemish Parliament, the Walloon Parliament, the Federal Parliament, the Brussels Metropolitan Region, the German-speaking Community and the European Parliament. The first five of them are specific of the federal state. According to observers of the political scene in the Kingdom of Belgium, the results of the elections in Flanders have caused a real electoral earthquake. The Kingdom of Belgium has come a long way from a unitary state to a federal state, in which three regions: Wallonia, Flanders and the Brussels-Capital Region play a leading role. The last one occupies an important place in confederalist concepts currently dominating the political scene of the New Flemish Alliance (N-VA), the largest Belgian party, and the Flemish Interest (VB), which has been promoted to second place. The results of the May elections have given unexpected dynamics to the events. The programmes of both right-wing and nationalist parties leave no illusions about the direction in which their charismatic leaders go. The article focuses on Flanders, whose politicians can determine the fate of this federal state.


Słowa kluczowe

Flandria; konfederalizm; nacjonalizm; Bart De Wever; Tom Van Grieken

Alterman M., Czy Belgom zostało tylko 10 lat?, „Gazeta Wyborcza”, 14 III 1997.

Barburska O., Jak jednoczyła się Europa – geneza integracji europejskiej, [w:] Unia Europejska. Istota, szanse, wyzwania, red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski, CeDeWu, Warszawa 2018.

Boutsen B., Arnoudt R., Partijvoorzitter Prévot: „CDH zal ook vanuit de oppositie waken over de nationale eenheid”, „Vlaamse Radio- en Televisieomroep” [online], 6 VI 2019 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/06/prevot-cdh-zal-ook-vanuit-de-oppositie-zijn-verantwoordelijkhe/>.

Buyck L., Tom Van Grieken is nieuwe voorzitter Vlaams Belang Jongeren, „HLN” [online], 25 III 2012 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <https://www.hln.be/nieuws/binnenland/tom-van-grieken-is-nieuwe-voorzitter-vlaams-belang-jongeren~a66fa0d7>.

Czarnecki R. S., Europejski pochód populistów, „Przegląd” [online], 3 VI 2019 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <https://www.tygodnikprzeglad.pl/europejski-pochod-populistow/>.

Demeulemeester S., De splitsing van België volgens het N-VA-recept, „Knack” [online], 31 X 2013 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-splitsing-van-belgie-volgens-het-n-va-recept/article-normal-113902.html>.

Falter R., België. Een geschiedenis zonder land, De Bezige Bij, Antwerpen 2013.

Historical regions in the structures of European Union, ed. K. Heffner, Instytut Śląski, Łódź–Opole 2011 (Region and Regionalism, 10, 2).

Kamiski J., Polska i Europa po wyborach do europarlamentu 2019, „Dziennik” [online], 27 V 2019 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/598784,wyniki-wyborow-do-europarlamentu-2019-pkw-eurowybory-relacja-pe-pis-ke-wiosna-konfederacja-kukiz-lewica-razem.html>.

Kucharczyk M., Belgia: Rośnie poparcie dla flamandzkich nacjonalistów, „EurActiv” [online], 27 V 2019 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna/news/belgia-rosnie-poparcie-dla-flamandzkich-nacjonalistow/>.

Lechwar E., Domek z kart czy solidna konstrukcja? Struktura państwa belgijskiego, „Portal Spraw Zagranicznych” [online], 13 XI 2007 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <http://www.psz.pl/117-polityka/edyta-lechwar-domek-z-kart-czy-solidna-konstrukcja-struktura-panstwa-belgijskiego>.

Łaptos J., Belgia, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2010 (Historia Państw Świata w XX i XXI Wieku).

Maddens B., Het confederalisme is terug: 3 scenario’s voor de toekomst van Brussel, „Vlaamse Radio- en Televisieomroep” [online], 7 VI 2019 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/06/het-confederalisme-is-terug/>.

Maerevoet E., 5 vragen over het cordon sanitaire: wat is het juist en waar komt het vandaan?, „Vlaamse Radio- en Televisieomroep” [online], 26 V 2019 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2016/11/30/vijf_vragen_overhetcordonsanitaire-1-2831927/>.

Osiński Ł., W Belgii w wyborach krajowych we Flandrii wygrywa prawica, a w Walonii – lewica, „Polska Agencja Prasowa” [online], 27 V 2019 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C459671%2Cw-belgii-w-wyborach-krajowych-we-flandrii-wygrywa-prawica-w-walonii-lewica>.

Pauli W., Front National: waarom het FN ondanks zijn nederlaag populairder is dan ooit, „Knack” [online], 9 V 2017 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <https://www.knack.be/nieuws/wereld/front-national-waarom-het-fn-ondanks-zijn-nederlaag-populairder-is-dan-ooit/article-longread-850365.html>.

Pawlicki J., Flamandzcy separatyści chcą pogrzebać Belgię, „Gazeta Wyborcza” [online], 22 XII 2004 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <http://wyborcza.pl/1,75399,2460164.html>.

Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe, red. J. M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2009.

Schlamp H.-J., Schult Ch., „Europas kranker Mann”. Der flämische Nationalist und Wahlsieger Bart De Wever über die drohende Spaltung seines Landes, „Der Spiegel” [online, dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: .

Segers F., Jos Geysels, een van de opstellers van het cordon sanitaire: „Er is niets ondemocratisch aan”, „Vlaamse Radio- en Televisieomroep” [online], 27 V 2019 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/27/jos-geysels-er-is-niet-ondemocratisch-aan-cordon-sanitaire/>.

Słojewska A., Korespondencja z Brukseli. Belgowie też rozczarowani elitami politycznymi, „Rzeczpospolita”, 11 VI 2019.

Strzałkowski M., Belgia: Koalicja rządowa w rozsypce. Będzie gabinet mniejszościowy, „EurActiv” [online], 10 XII 2018 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna/news/belgia-koalicja-rzadowa-w-rozsypce-bedzie-gabinet-mniejszosciowy/>.

Unia Europejska. Istota, szanse, wyzwania, red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski, CeDeWu, Warszawa 2018.

Van Besien W., Kans bestaat dat CD&V en N-VA cordon sanitaire slopen na verkiezingen 2014, „Groen” [online], 10 I 2013 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <https://www.groen.be/kans_bestaat_dat_cd_v_en_n_va_cordon_sanitaire_slopen_na_verkiezingen_2014>.

Van de Looverbosch M., Verhulst B., Sneuvelt het cordon sanitaire? „N-VA wil praten, samenwerken is nog iets anders, maar zeg nooit, nooit”, „Vlaamse Radio- en Televisieomroep” [online], 27 V 2019 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/27/sneuvelt-het-cordon-sanitaire/>.

Van Grieken T., Pas B., € 16.000.000.000 per jaar. Genoeg is genoeg!, „Vlaams Belang” [online], 6 I 2015 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <http://www.vlaamsbelang.org/16/>.

Vanrenterghem A., Wankelt het cordon sanitaire? Dit zeggen de partijvoorzitters over samenwerking met Vlaams Belang, „Vlaamse Radio- en Televisieomroep” [online], 26 V 2019 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/26/wat-met-het-cordon-sanitaire-dit-zeggen-de-partijvoorzitters/>.

Wallner M., Współczesny konfederalizm europejski, „Portal Spraw Zagranicznych” [online], 29 VIII 2007 [dostęp: 25 XI 2019], dostępny w internecie: <http://www.psz.pl/117-polityka/michal-wallner-wspolczesny-konfederalizm-europejski>.

Zieliński H., Historia Polski 1914−1939, Ossolineum, Wrocław 1983.

Żelichowski R., Co z tą Belgią?, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe, red. J. M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2009.

Żelichowski R., Crises in the Brussels-Capital-region. Will Belgium survive 2011?, [w:] Historical regions in the structures of European Union, ed. K. Heffner, Instytut Śląski, Łódź–Opole 2011 (Region and Regionalism, 10, 2).

Żelichowski R., Flandria, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2018 (Europa w Skali Mikro, 3).

Żelichowski R., Flandria w XX wieku. Region państwa federalnego czy państwo konfederacji?, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2015, nr 4.

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-27


Żelichowski, R. (2019). Wybory we Flandrii w maju 2019 roku. Parlamentarne trzęsienie ziemi. Sprawy Międzynarodowe, 72(2), 171-193. https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.2.15

Ryszard Żelichowski 
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7888-8423
Inne teksty tego samego autora