Polityczny renesans w cieniu gospodarki

Wielki renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje Bogdana Góralczyka


Golik, K. (2019). Polityczny renesans w cieniu gospodarki. Sprawy Międzynarodowe, 72(2), 311-317. https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.2.13

Katarzyna Golik 
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9161-8222
Inne teksty tego samego autora