My się z Japonią mijamy

Z Andą Rottenberg rozmawia Paweł Kowal


Kowal, P., & Rottenberg, A. (2019). My się z Japonią mijamy. Sprawy Międzynarodowe, 72(3), 13-19. https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.3.01

Paweł Kowal 
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0513-6180
Anda Rottenberg 

Inne teksty tego samego autora