Obszary bezpieczeństwa Inicjatywy Trójmorza


Abstrakt

The Three Seas Initiative (tsi) is a relatively young format of regional cooperation, partially implemented by the instruments of the European Union. The areas of the Initiative’s activity declared in Dubrovnik (2016): logistic and transport cooperation, energy cooperation as well as IT and telecommunication cooperation are immanent components of national and international security. At the same time, they implement security postulates directly or indirectly, increasing the potential and possibilities in other areas.
The aim of the study is to demonstrate the relationship between the activities carried out in the TSI format and security understood today – both in its „positive” and „negative” dimensions. The leading hypothesis is the assumption that by increasing the civilizational and infrastructural potential, levelling the development backwardness and the  competitiveness of the region, it increases the level of security of the whole region, as well as of international institutions such as the European Union and NATO.


Słowa kluczowe

Inicjatywa Trójmorza; bezpieczeństwo; współpraca regionalna; energetyka

Ascari S., The Gas Target Model for the Visegrad 4 Region. Conceptual Analysis, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, maj 2013.

Barash D. P., Webel Ch. P., Peace and Conflict Studies, SAGE, Thousand Oaks 2014.

Bieliszczuk B., Trójmorze: współpraca na rzecz unijnego i regionalnego rynku gazu, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 30 VI 2017 (Biuletyn PISM, 63 (1505)).

Bieńczyk-Missala A., Polityka zagraniczna Polski w setną rocznicę niepodległości, „Rocznik Strategiczny” 2018/2019, t. 24, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019.

Booth K., Theory of World Security, Cambridge University Press, Cambridge 2007.

Buzan B., Wæver O., Regions and Powers: The Structure of International Security, Cambridge, Cambridge 2004.

Creveld M. van, A History of Strategy: From Sun Tzu to William S. Lind, Castalia House, Kouvola 2015.

Komleva N. A., Limitrof kak geopolititcheskaya technologia, „Izvestia Uralskovo gosudarstvennovo universiteta”, Series 1: „Problemy obrazovanija, nauki i kultury” 2010, Issue 3 (78).

Komleva N. A., Vojny v limitrofach: evolutsia technologij, „Prosyranstvo i vremija” 2015, Issue 1–2 (19–20).

Lawler P., Peace Studies, Security Studies: An Introduction, ed. P. D. Williams, Routledge, Abingdon-New York 2008.

Mearsheimer J. J., Reckless states and realism, [w:] Realism and World Politics, ed. K. Booth, Routledge, Abingdon-New York 2011.

Nef J., Human Security and Mutual Vulnerability, International Development Research Centre, Ottawa 2002.

Nyga-Łukaszewska H., Bezpieczeństwo energetyczne: u źródeł chaosu semantycznego, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy, red. J. Gryz, A. Podraza, M. Ruszel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

O’Sullivan M. L., The Entanglement of Energy, Grand Strategy, and International Security, [w:] The Handbook of Global Energy Policy, ed. A. Goldthau, John Wiley & Sons, Oxford 2013.

Pawłowski K., Bukareszteńska Dziewiątka: współpraca państw wschodniej flanki NATO, „IEŚ Policy Papers” 2020, nr 4.

Pettit Ph., A Theory of Freedom: From the Psychology to the Politics of Agency, Polity Press, Cambridge 2001.

Podraza A., Problemy i zagrożenia a rozwój koncepcji bezpieczeństwa energetycznego, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy, red. J. Gryz, A. Podraza, M. Ruszel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Pumphre C. W., Introduction, [w:] The Energy and Security Nexus: A Strategic Dilemma, SSI, Carlisle PA, November 2012.

Reginia-Zacharski J., Wojna w świecie współczesnym. Uczestnicy – cele – modele – teorie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Ruszel M., Kucharska A., Dywersyfikacja źródeł dostaw gazu ziemnego do państw Grupy Wyszehradzkiej – wyzwania i perspektywy rozwoju, Prace IEŚ 2020, nr 3.

Ruszel M., Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wymiar teoretyczny i praktyczny, Rambler, Warszawa 2015.

Savic I., Shirkey Z. C., Uncertainty, Threat, and International Security: Implications for Southeast Asia, Routledge, Abingdon-New York 2017.

Shue H., Basic Rights, [w:] Contemporary Political Philosophy: An Anthology, ed. R. E. Goodin, Ph. Pettit, Blackwell, Malden-Oxford 2006.

Steele B. J., Ontological Security in International Relations: Self-Identity and the IR State, Routledge, London-New York 2008.

Stępniewski T., Inicjatywa Trójmorza: uwarunkowania geopolityczne i nowy model regionalnej współpracy, „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” 2018, nr 2.

Winzer Ch., Conceptualizing Energy Security, „EPRG Working Paper (1123) & Cambridge Working Paper in Economics (1151)”, July 2011.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-21


Reginia-Zacharski, J. (2020). Obszary bezpieczeństwa Inicjatywy Trójmorza. Sprawy Międzynarodowe, 73(2), 45-63. https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.2.11

Jacek Reginia-Zacharski  jacek.reginia@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1939-1246