Niemcy i Francja w Unii Europejskiej po brexicie


Abstrakt

There is no doubt that Brexit is an unprecedented event in the history of European integration and the European Union (EU). It will certainly be a turning point not only in the history of the EU but also in Germany and France. It will affect their place and role in the new international order that is currently being shaped. Today, however, it is very difficult to present an accurate diagnosis, and even more difficult to predict the future of the EU, Europe and the whole world after Brexit. Currently, the opinions of researchers and experts on this subject are divided. Many fear that Brexit will be the beginning of the end of the EU and that it will lead to so-called diversified integration and then to its disintegration. Others believe that Brexit, nolens volens, may accelerate the EU’s modernisation process. This will require the adoption of a new revision treaty. This treaty will be developed under the dictation of Germany and France, which are the most influential countries in the EU.
The purpose of this article is to answer a few questions, particularly what role  Germany and France can and will play in the EU after Brexit. Will these countries  again become the driving force in the process of European integration and the EU’s modernisation, or will they remain passive and contribute to the break-up of the EU? Moreover, the author intends to show the opportunities and threats for the EU  without the United Kingdom, which counterbalanced the influence of Germany and France in Europe.


Afanasjew J., Groźna Rosja, przeł. M. Kotowska, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa 2004.

Barcz J., Podstawy prawne Unii Europejskiej. Traktat z Lizbony, Warszawa 2010.

Bielecki T., Rzymska wiosna w Unii Europejskiej. „Gazeta Wyborcza”, 27 marca 2017.

Bieleń S., Raś M., Polityka zagraniczna Rosji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

Borońska-Hryniewiecka K., Brexit a władza ustawodawcza: rola parlamentów Zjednoczonego Królestwa w procesie wychodzenia państwa z Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 2016, nr 3.

Bryc A., Europejska Polityka Sąsiedztwa w perspektywie rosyjskiej, w: J.M. Fiszer (red.), Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Geneza, doświadczenia, perspektywy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

Bryła E., Czy mamy szanse na chiński węzeł?, „Gazeta Wyborcza”, 15 września 2017.

Ciesielski M., Frankfurt może zostać największym beneficjentem Brexitu, „Obserwator finansowy.pl”, 209.2017, s. 1–3, www.obserwatorfinansowy.pl

Cooper R., Hard Power, Soft Power and the Golas of Diplomacy, w: D. Held, M. Koenig-Archibugi (red.), American Power in the 21st Century, Polity Press, Cambridge 2004.

Czaputowicz J.: Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Czarnecki M., BREXIT niezgody, „Gazeta Wyborcza”, 5 maja 2017.

Ferguson N., Colossus: The Price of America’s Empire, Penguin, New York 2004.

Finkelstein L.S.: What is Global Governance, „Global Governance” 1995, nr 1.

Fiszer J.M., Czy Rosja pod rządami Władimira Putina zagraża Europie i światu?, „Biuletyn Analiz i Opinii” nr 2015 03(20).

Fiszer J.M., Zadania i cele polityki zagranicznej Władimira Putina, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2016, nr 1(52).

Fiszer J.M., Polityka RFN wobec Rosji – szanse i zagrożenia dla Europy i świata w XXI wieku, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2017, nr 25, z. 1.

Friederichs H., Der Stärkste steigt aus, „Zeit Online”, 1 sierpnia 2016, http://www.zeit.de/politik/2016-08/grossbritannien-sicherheitspolitik-brexit-eu/komplettansicht (dostęp: 10 marca 2017).

Fuksiewicz A., Przyszłość Unii Europejskiej – przegląd propozycji, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2016.

Godement F., Czego chcą Chiny?, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2016.

Godlewski A., Co Niemcy stracą, a co zyskają na Brexicie, „Obserwator finansowy.pl”, http://www.obserwatorfinansowy.pl (dostęp: 5 lipca 2016).

Góralczyk B.: Po 60 latach integracji Europie zabrakło spoiwa. „Obserwator finansowy. pl”, 25 marca 2017, www.obserwatorfinansowy.pl.

Grosse T.G., Kryzys po Brexicie, „Rzeczpospolita”, 15 lipca 2016.

Haliżak E., Międzynarodowa strategia geoekonomiczna Chin – perspektywa neoliberalnego instytucjonalizmu i kulturowo-cywilizacyjnej tradycji, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2017, nr 2(57).

Jarkowiec M., Do zobaczenia panie prezydencie, „Gazeta Wyborcza”, 14–15 stycznia 2017.

Jian X., Wspólnie budując Jedwabny Szlak XXI wieku promujemy i zacieśniamy przyjaźń, w: J. Marszałek-Kawa (red.), Chiny i świat zewnętrzny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Kaczorowska M., Krajobraz polityczny po Brexicie, „Sprawy Międzynarodowe” 2016, nr 3.

Keohane R.O., Nye J.S., Power and Interdependence: World Politics in Transition, Little, Brown, Boston 1977.

Kokot M., Jak Kreml na nowo podbija Europę metodami KGB, „Gazeta Wyborcza”, 13 stycznia 2017.

Koralewski J., Rozpad ZSRR a powstanie Federacji Rosyjskiej. Mocarstwowość utracona?, w: S. Wojciechowski, M. Tomczak (red.), Mocarstwowość na przełomie XX i XXI wieku. Teorie – analizy – prognozy, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań 2010.

Kruczkowska M., Chiny: będziemy wreszcie numerem 1. Rozmowa z prof. Bogdanem Góralczykiem, „Gazeta Wyborcza”, 20 stycznia 2017.

Leonard M., L’Europe qui Protége: conceiving the Next European Union, European Council on Foreign Relations, ECFR/227, August 2017, www.ecfr.eu.

Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2003.

Majmurek J., Dał nam przykład Macron, jak zwyciężać mamy, „Gazeta Wyborcza”, 12 maja 2017.

Möller A., Aydintasbas A., Dullien S., Liik K., GERMANY VOTES: European Dilemmas in the Federal Election, European Council Council on Foreign Relations (ECFR), Policy Brie, May 2017.

Pastusiak L., Prezydent dobrych intencji. Polityka zagraniczna Baracka Obamy, Wydawnictwo Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Warszawa 2015.

Piskorska B., Soft Power w polityce UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

Schulz M.: Skrępowany OLBRZYM. Ostatnia szansa dla Europy, Muza SA, Warszawa 2014.

Shapiro J., Pardijs D., The Transatlantic Meaning of Donald Trump: A US – EU Power Audit, ECFR-232, September, www.ecfr.eu (dostęp: 25 września 2017).

Skrzypek A.A., Kryzys Unii, idei, polityki?, „Politeja” 2016, nr 43.

Smith J., Europa und das Vereinigte Königreich. Kleine Geschichte der Beziehungen seit 1945, „Aus Politik und Zeitgeschichte” 2016, nr 49–50.

Smith R., Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Bellona, Warszawa 2010.

Stiglitz J., Lekcja angielskiego, „Obserwator finansowy.pl”, www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/lekcja (dostęp: 18 lipca 2016).

Szubart K., Unia Europejska „dwóch prędkości“? Niemcy i WPBiO po Brexicie, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2016, nr 281.

Węc J.J., Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007–2009, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011.

Wieliński B.T., Brexit to wyprawa w nieznane. Rozmowa z Corneliusem Ochmanem, „Gazeta Wyborcza”, 30 marca 2017.

Wieliński B.T., Wielka Rzesza w Bundestagu, „Gazeta Wyborcza”, 16–17 września 2017.

Wieliński B.T., Kokot M., Kanclerz Merkel po raz czwarty, „Gazeta Wyborcza”, 25 września 2017.

Zielonka J.: Koniec Unii Europejskiej?, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2014.

Pobierz

Opublikowane : 2018-09-28


Fiszer, J. M. (2018). Niemcy i Francja w Unii Europejskiej po brexicie. Rocznik Polsko-Niemiecki, (26), 39-55. https://doi.org/10.35757/RPN.2018.26.03

Józef M. Fiszer  fiszer@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2461-4341
Inne teksty tego samego autora