Polska–Niemcy. Sąsiedzi i partnerzy

[Karina P. Marczuk, (red.) Reconciliation – Partnership – Security. Cooperation between Poland and Germany 1991–2016]Barcz J., Podstawy prawne stosunków Polski z zjednoczonymi Niemcami, w: W. M. Góralski (red.), Polska–Niemcy 1945–2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie. Studia i dokumenty, PISM, Warszawa 2007, s. 151-152.

Buras P., Polska–Niemcy: partnerstwo dla Europy? Interesy, opinie elit, perspektywy, Centrum Stosunków

Międzynarodowych, Warszawa 2013.

Cziomer E., Rozwój stosunków politycznych między Polską a RFN w latach 1989–1995, w: J. Holzer, J. M. Fiszer (red.), Stosunki polsko-niemieckie w latach 1970–1995. Próba bilansu i perspektywy rozwoju, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998, s. 34.

Fiszer J., Rozwój stosunków polsko-niemieckich po roku 1989 i ich znaczenie dla integracji Europy, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 1996, t. 5, 15-172.

Góralski W.M., Sułek J., 25 lat traktatu dobrosąsiedzkiego RP–RFN. Polska i Niemcy w Europie w XXI wieku. Razem czy osobno?, Instytut Obywatelski, Warszawa 2016.

Malinowski K., Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski 1982–1991, Instytut Zachodni, Poznań 1997.

Miszczak K., Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony koalicji rządowej SPD-Sojusz 90/Zieloni w okresie 1998-2005, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

Stolarczyk M., Niektóre problemy w stosunkach polsko-niemieckich w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, w: P. Dobrowolski (red.), Stosunki polsko-niemieckie w okresie przemian ustrojowych w Polsce. Wybrane problemy, Uniwersytet Śląski, Katowice 1997, s. 14-16.

Pobierz

Opublikowane : 2017-04-28


Fiszer, J. M. (2017). Polska–Niemcy. Sąsiedzi i partnerzy. Rocznik Polsko-Niemiecki, (25/1), 151-156. https://doi.org/10.35757/RPN.2017.25.11

Józef M. Fiszer  fiszer@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2461-4341
Inne teksty tego samego autora