Dlaczego w Polsce nie powstała oligarchia?

Rozmowa z Leszkiem Balcerowiczem


Kowal, P., & Balcerowicz, L. (2021). Dlaczego w Polsce nie powstała oligarchia?. Sprawy Międzynarodowe, 73(4), 7-17. https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.4.12

Paweł Kowal  pkowal@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0513-6180
Leszek Balcerowicz 
Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2