Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 31 (2023)

Artykuły

Górnołużycka prasa wobec wojny na Ukrainie

DOI: https://doi.org/10.35757/RPN.2023.31.03
Przesłane: 28 marca 2023
Opublikowane: 30.11.2023

Abstrakt

The article is a selective analysis of the media of the Sorbian minority describing the war in Ukraine. The aim was to give an answer to the question of whether and how the aggression against Ukraine in 2022 was portrayed. An answer was sought to the question of whether the minority participates in helping refugees from Ukraine. How does it get involved at the local level, in its places of residence and work. An important element of the study was to demonstrate the multiple lines of action promoted in the media. The main information media of the Sorbs became a platform for rapid information about needs, risks, meetings for refugees and minorities in order to more effectively support Ukrainians and actively participate in their socialisation process in Lusatia in Germany.

Bibliografia

 1. Českeje sćele USA dalše brónjo do Ukrainy, „Serbske Nowiny”, 31.05 2022, s.2.
 2. Česki wojak w Ukrainje zemrěł, „Serbske Nowiny”, 15.06.2022, s.2.
 3. Dobosz-Dobrowolska J., Pomoc humanitarna Niemiec dla Ukrainy, IZ Policy Papers nr 41 - Zeitenwende - Działania Niemiec wobec wojny w Ukrainie https://www.iz.poznan.pl/publikacje/iz-policy-papers/iz-policy-papers-nr-41-zeitenwende-dzialania-niemiec-wobec-wojny-w-ukrainie - dostęp 10.02.2023.
 4. Jutry pozadkam wójny swjećili, „Katolski Posoł”, 01.05. 2022, s, 149.
 5. Kałabunowska A., Sytuacja uchodźców z Ukrainy, IZ Policy Papers nr 41 - Zeitenwende - Działania Niemiec wobec wojny w Ukrainie, https://www.iz.poznan.pl/publikacje/iz-policy-papers/iz-policy-papers-nr-41-zeitenwende-dzialania-niemiec-wobec-wojny-w-ukrainie - dostęp 10.02.2023.
 6. Kamińska-Korolczuk K., Polityka i media a kryzys zaufania. Polityka informacyjna mocarstw w czasie zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021.
 7. Klimkiewicz B., Mniejszości narodowe w sferze publicznej. Reprezentacje, praktyki i regulacje medialne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003.
 8. Kowalczyk R., Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, INPiD UAM, Poznań 2003
 9. Linder: Dołhi čas tradanja, „Serbske Nowiny”, 22.06. 2022, s.2.
 10. Malinowski K., Przemiany Niemieckiej Polityki Bezpieczeństwa 1990-2005, Instytut Zachodni, Poznań, 2009.
 11. Merkel: Ničo wopak nječiniła, „Serbske Nowiny”, 08.06.2022, s.2.
 12. Mieczkowska M., Media serbołużyckie jako media lokalne, „Rocznik Lubuski”, 2012, nr 38, s. 135-144.
 13. Mieczkowski J., Media- mniejszości narodowe –tożsamość etniczna: wzajemne implikacje, „Atheneum. Polskie Studia Politologiczne,2012, nr 33, s. 11-22.
 14. Ruska dobywa, „Serbske Nowiny”, 01.06. 2022, s.2.
 15. Scholz, Macron a Dragi w Kijewje, „Serbske Nowiny”, 16.06.2022, s.2.
 16. Serbski Facebook- Sorbian Facebook- Now! - https://www.facebook.com/groups/125003457525796 dostęp 10.02.2023.
 17. Sylny signal za solidarnosć z Ukrainu, KP.29.05.2022, s.198.
 18. Tĕž Romojo su ukraińscy staćenjo, „Serbske Nowiny”, 01.06.2022, s.2.
 19. Tuchwilu je za nich lĕpje, być we Łužicy, „Serbske Nowiny”, Předźnenak, 10.05.2022,s.1-2.
 20. Ukraina a Mołdawska kandidataj EU, „Serbske Nowiny”, 24.06. 2022, s.2.
 21. Ukraina čaka dale na nĕmske brónje, „Serbske Nowiny”, 03.06.2022, s.2.
 22. Ukrainscy křesćenjo w Kamjenicy jutry swjećili, „Katolski Posoł”, 01.05.2022, s. 148 .
 23. Ukrainske mocy pomhaja, „Serbske Nowiny”, 08.06.2022, s.1.
 24. USA sćelu Ukrainje rakety, „Serbske Nowiny”, 01.06.2022, s.2.
 25. Wo ukraińskim žiće rĕčałoj, „Serbske Nowiny”, 08.06.202, s.2.
 26. Wšelake předstawy wo jĕzbje bamža do Ukrainy, „Katolski Posoł”, 01..05. 2022, s.149.
 27. Wutrajnje, kedźbliwje a naslĕdnje, „Katolski Posoł”, 27.03.2022, s.93.
 28. Zelensky za nowe sankcije, „Serbske Nowiny”, 22.06. 2022, s.1.
 29. Zhromadnje pomhać, „Katolski Posoł”, 20.03.2022, s. 80.
 30. Zrozumieć Ukrainę historia mówiona z Jarosławem Hrycakiem rozmawia Iza Chruślińska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Wydanie II poszerzone, Warszawa 2022.

Downloads

Download data is not yet available.