ISP PAN
Polna 18/20
00-625 Warszawa (Mazowieckie)
Polska
tel.: 48-22 825 52 21
fax.: 48-22 825 21 46
e-mail politic@isppan.waw.pl
https://www.facebook.com/ISPPAN;https://mobile.twitter.com/ISPPAN

Główna osoba do kontaktu

Szymon Bródka
Sekretarz redakcji:

Wsparcie techniczne

LIBCOM