Zespół redakcyjnyRedakcja:
Redaktor naczelna: Nina Gładziuk nglad@isppan.waw.pl
Zastępczyni redaktor naczelnej: Marta Olesik olesikmar@gmail.com
Sekretarz redakcji: Szymon Bródka szymonbrodka@gmail.com
Zespół redakcyjny: Paweł Kaczorowski, Agnieszka Nogal, Michał Pospiszyl, Łukasz Święcicki, Rafał Wonicki

Rada Redakcyjna:
Ernst-Wolfgang Böckenförde (członek honorowy), Kevin Dunn, Stanisław Filipowicz, Jeffrey Isaac, Micheline Ishay, Helmut Juros, Paweł Kaczorowski, Ryszard Legutko, Bronisław Łagowski, Barbara A. Markiewicz, Justyna Miklaszewska, David Ost, Stacey Philbrick-Yadav, Romuald Piekarski, Czesław Porębski, John Skorupski, Zbigniew Stawrowski, Tadeusz Szawiel,Maciej Zięba, Tomasz Żyro