Zespół redakcyjnyRedakcja:

P.O. redaktor naczelnej: Marta Olesik olesikmar@gmail.com
Adiunkt w Zakładzie Filozofii Polityki w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Zespół redakcyjny:

Bartosz Kuźniarz

Adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku

 

Monika Rogowska-Stangret

Adiunktka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku

 

 

Paweł Kaczorowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  Polska
Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Agnieszka Nogal
Uniwersytet Warszawski  Polska
Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Filozofii Polityki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
https://orcid.org/0000-0001-6375-8984


Michał Pospiszyl
Adiunkt w Zakładzie Filozofii Polityki w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
https://orcid.org/0000-0002-7889-3692


Łukasz Święcicki
Doktor nauk o polityce, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo‑Humanistycznego w Siedlcach.
https://orcid.org/0000-0001-6346-2825


Rafał Wonicki
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0134-4601

 

Rada Redakcyjna:

Ernst-Wolfgang Böckenförde (✝)
niemiecki prawnik, profesor prawa konstytucyjnego, sędzia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.

Kevin Dunn
Prof. Dept. of Political Science
Hobart and William Smith Colleges

Stanisław Filipowicz
członek rzeczywisty PAN, profesor w Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
https://orcid.org/0000-0003-1111-6642

Jeffrey Isaac, James H. Rudy
Professor of Political  Science, Editor in Chief, Perspectives on Politics.
Dept. of Political Science
Indiana University

Micheline Ishay,
Prof. Josef Korbel School of International Studies
University of Denver

Helmut Juros 
Prof. zw. dr hab., dr h.c. Uniwersytetu Bonn
Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Paweł Kaczorowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ryszard Legutko
prof. dr hab. Zakład Historii Filozofii, Wydział Filozofii Uniwersytet Jagielloński

Bronisław Łagowski
prof. dr hab. Wydział Filozofii Uniwersytet Jagielloński

Barbara A. Markiewicz
prof. dr hab. Zakładu Filozofii Polityki Uniwersytetu Warszawskiego

Justyna Miklaszewska
prof. dr hab.  Zakład Historii Filozofii, Wydział Filozofii Uniwersytet Jagielloński

David Ost
Profesor David Ost z Hobart and William Smith Colleges 

Stacey Philbrick-Yadav
Prof.  Dept. of Political Science
Hobart and William Smith Colleges

Romuald Piekarski
prof. ndzw. Uniwersytetu Gdańskiego, pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Czesław Porębski
profesor, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera

John Skorupski
Professor University of St. Andrews Edinburgh

Zbigniew Stawrowski
Profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Tadeusz Szawiel
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Maciej Zięba OP (✝)
polski dominikanin, teolog, filozof, publicysta, w latach 1998–2006 Prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów.

Tomasz Żyro
profesor, wykładowca Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego