"Kultury dewzrostu" - zaproszenie do publikacji

2023-08-28

W najbliższym numerze „Civitas. Studia z filozofii polityki” postaramy się zidentyfikować i opisać niektóre zasoby kulturowe, które mogą posłużyć do realizacji postulowanego przez dewzrost zadania „dekolonizacji społecznego imaginarium” i uwolnienia wyobraźni społecznej od mitu nieskończonego gospodarczego wzrostu.

"Utopie antropocenu" - zaproszenie do publikacji

2022-02-18

Zapraszamy do zgłaszania propozycji tekstów do numeru poświęconego utopiom antropocenu.

„Furia – nastroje społeczne w stanie wrzenia” - konferencja i zaproszenie do publikacji

2021-10-27

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji udziału w konferencji naukowej poświęconej miejscu i roli negatywnych emocji w rzeczywistości społecznej i sferze polityki, która odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2022 za pośrednictwem platformy zoom.  

"Polityczność panteizmu" - konferencja i zaproszenie do publikacji

2020-08-27

POLITYCZNOŚĆ PANTEIZMU
Konferencja naukowa
Warszawa, 23.11.2020