Zapraszamy do współpracy

2020-03-23

Redakcja Civitas. Studia z filozofii polityki zaprasza do współpracy.
Artykuły i recenzje prosimy przesyłać przez stronę czasopisma (http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/c), 

a w uzasadnionych przypadkach drogą mailową (sekretarz redakcji: szymonbrodka@gmail.com),
bądź pocztą tradycyjną na adres Instytutu Studiów Politycznych PAN.