Redakcja Civitas. Studia z filozofii polityki zaprasza do współpracy.
Artykuły i recenzje prosimy przesyłać przez stronę czasopisma (http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/c), 

a w uzasadnionych przypadkach drogą mailową (sekretarz redakcji: szymonbrodka@gmail.com),
bądź pocztą tradycyjną na adres Instytutu Studiów Politycznych PAN.

 

Aktualnie pracujemy nad numerami:

"Teologia polityczna, kryzys oraz narodziny polityczności" - przewidywany termin publikacji 2020
Redaktor prowadzący tom: Michał Pospiszyl pospiszyl.michal@gmail.com (więcej).

 

"Kultura obywatelska” - przewidywany termin publikacji IV kwartał 2020
Redaktor prowadzący tom: Agnieszka Ziętek agnieszka.zietek@poczta.umcs.lublin.pl
Mariola Kuszyk-Bytniewska mkuszyk@umcs.lublin.pl

 

„Demokracja nieliberalna” - przewidywany termin publikacji 2021 
Redaktor prowadzący tom:  Łukasz Święcicki lukasz.swiecicki@uph.edu.pl

 

"Pamięć i zapomnienie" - przewidywany termin publikacji 2021
Redaktor prowadzący tom: Agnieszka Nogal a.nogal@uw.edu.pl

 

Dodatkowo Redakcja w trybie ciągłym przyjmuje teksty  związane z szeroko pojętą tematyką filozofii polityki. 

Podane daty nadsyłania tekstów mają charakter umowny, szczegółowych informacji o stanie prac nad danym numerem udziela Sekretarz Redakcji oraz Redaktor Prowadzący.