Zapraszamy do współpracy

2020-03-23

Redakcja Civitas. Studia z filozofii polityki zaprasza do współpracy.
Artykuły i recenzje prosimy przesyłać przez stronę czasopisma (http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/c), 

a w uzasadnionych przypadkach drogą mailową (sekretarz redakcji: szymonbrodka@gmail.com),
bądź pocztą tradycyjną na adres Instytutu Studiów Politycznych PAN.

 

Aktualnie pracujemy nad numerami:

„Teologia polityczna, kryzys oraz narodziny polityczności" - przewidywany termin publikacji: 2020 r.
Redaktor prowadzący tom: Michał Pospiszyl pospiszyl.michal@gmail.com.

„Kultura obywatelska” - przewidywany termin publikacji: IV kwartał 2020 r.
Redaktor prowadzący tom: Agnieszka Ziętek agnieszka.zietek@poczta.umcs.lublin.pl
Mariola Kuszyk-Bytniewska mkuszyk@umcs.lublin.pl

„Demokracja nieliberalna” - przewidywany termin publikacji: 2021 r.
Redaktor prowadzący tom: Łukasz Święcicki lukasz.swiecicki@uph.edu.pl

„Pamięć i zapomnienie” - przewidywany termin publikacji: 2021 r.
Redaktor prowadzący tom: Agnieszka Nogal a.nogal@uw.edu.pl

 

Dodatkowo Redakcja w trybie ciągłym przyjmuje teksty  związane z szeroko pojętą tematyką filozofii polityki.

Podane daty nadsyłania tekstów mają charakter umowny, szczegółowych informacji o stanie prac nad danym numerem udziela Sekretarz Redakcji oraz Redaktor Prowadzący.