Słowo wstępne: Polityczność panteizmu – w poszukiwaniu innej historii myśli politycznej


Janik, M. (2022). Słowo wstępne: Polityczność panteizmu – w poszukiwaniu innej historii myśli politycznej. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 29, 7-9. https://doi.org/10.35757/CIV.2021.29.01

Mateusz Janik  mjanik@protonmail.com
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5918-9272

Adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN.  Zajmuje się nowożytną myślą polityczną i filozofią porównawczą ze szczególnym uwzględnieniem chińsko-europejskiej wymiany intelektualnej na przełomie XVII i XVIII wieku. Autor książki Ontologia polityczna Benedykta Spinozy (2017). Obecnie kieruje międzynarodowym projektem badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pod nazwą „Między metafizyką a polityką: neokonfucjanizm i monizm w nowożytnej myśli europejskiej”.