Słowo wstępne: Utopie antropocenu


Rogowska-Stangret, M. (2022). Słowo wstępne: Utopie antropocenu. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 30, 7-15. https://doi.org/10.35757/CIV.2022.30.01

Monika Rogowska-Stangret  m.rogowska-stangret@uwb.edu.pl
Instytut Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8317-8562

Filozofka prowadząca badania na styku filozofii feministycznej, humanistyki środowiskowej i posthumanizmu, tłumaczka, adiunktka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku. Była członkinią komitetu zarządzającego europejskim projektem New Materialism: Networking European Scholarship on „How Matter Comes to Matter” (COST). Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, WUS Austria i ERSTE Stiftung oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki); kierowniczka projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. Etyka antropocenu. Redefiniowanie koncepcji człowieka w filozofii posthumanistycznej (nr 2022/45/B/HS1/00849). Publikowała m.in. w „Feminist Theory” (2020), „Philosophy Today” (2019), „The Minnesota Review: A Journal of Creative and Critical Writing” (2017); autorka książek Ciało – poza innością i tożsamością. Trzy figury ciała w filozofii współczesnej (Gdańsk 2016, 2019) oraz Być ze świata. Cztery eseje o etyce posthumanistycznej (Gdańsk 2021). Redaktorka naczelna „Matter: A Journal of New Materialist Research”.