Od redakcji


Nogal, A. (2017). Od redakcji. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 20, 7-9. https://doi.org/10.35757/CIV.2017.20.14

Agnieszka Nogal 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6375-8984

Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Filozofii Polityki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książki Ponad prawem narodowym. Konstytucyjne idee Europy (2009).Inne teksty tego samego autora