Chaos potrzebuje rozkazu

Carl Schmitt, Dyktatura. Od źródeł idei suwerenności do proletariackiej walki klas, tłum. Kinga Wudarska, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2016, s. 302


Rzeczycki, M. (2017). Chaos potrzebuje rozkazu. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 20, 245-255. https://doi.org/10.35757/CIV.2017.20.12

Michał Rzeczycki 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6951-6932

Doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się filozofią polityczną ze szczególnym uwzględnieniem myśli politycznej polskiego republikanizmu.Inne teksty tego samego autora