Cudze chwalicie…

(Włodzimierz Bernacki: Myśl polityczna I Rzeczypospolitej)


Nogal, A. (2013). Cudze chwalicie…. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 15, 193-200. https://doi.org/10.35757/CIV.2013.15.10

Agnieszka Nogal 
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6375-8984

Doktor habilitowany, pracuje w Zakładzie Filozofii Polityki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.Inne teksty tego samego autora