Zmagania ekonomii z filozofią

(Łukasz Hardt: Studia z realistycznej filozofii ekonomii)


Fingas, B. (2013). Zmagania ekonomii z filozofią. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 15, 220-231. https://doi.org/10.35757/CIV.2013.15.13

Bartosz Fingas 
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego  Polska

Doktorant w Zakładzie Filozofii Polityki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią polityki, etyką cnót oraz jej związkami z ekonomią.