Banalność pragmatyzmu i piękno amerykańskiej nadziei

(Richard Rorty: Filozofia a nadzieja na lepsze społeczeństwo)


Sosnowski, T. (2013). Banalność pragmatyzmu i piękno amerykańskiej nadziei. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 15, 232-241. https://doi.org/10.35757/CIV.2013.15.14

Tomasz Sosnowski 
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego  Polska

Doktorant w Zakładzie Filozofii Polityki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.