Potrzeba myślenia

(Hannah Arendt: Odpowiedzialność i władza sądzenia)


Szczepański, J. (2007). Potrzeba myślenia. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 10, 233-237. https://doi.org/10.35757/CIV.2007.10.12

Jakub Szczepański  j.szczepanski@iphils.uj.edu.pl

Doktor filozofii. Mieszka w Krakowie.