Wolność jako przekleństwo najsłabszych

(Michael Walzer: Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm)


Żuradzki, T. (2007). Wolność jako przekleństwo najsłabszych. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 10, 247-255. https://doi.org/10.35757/CIV.2007.10.14

Tomasz Żuradzki  t.zuradzki@uj.edu.pl
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6749-2124

Filozof i politolog, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.