„Rocznik Polsko­‑Niemiecki” wydawany jest przez Zakład Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie od 1992 roku. Początkowo redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Jerzy Holzer, a obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Piotr Madajczyk.
Redakcja przestrzega zasad mających zagwarantować wysoki poziom pisma, a dotyczących oryginalności artykułów i zasad ich recenzowania.

ISSN: 1230-4360 (Print) ISSN: 2720-0345 (Online) DOI: 10.35757

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

 
 

Call for Articles

2021-07-20

Szanowni Państwo,

przystępujemy do prac nad kolejnym numerem "Rocznika Polsko-Niemieckiego" 2022, nr 30. Nie będzie on miał ściśle tematycznego charakteru, chociaż rok 2021 niewątpliwie skłania do poświęcenia szczególnej uwagi pewnym zagadnieniom. Przede wszystkim minęło 30 lat od zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.  Osoby, które nie miały możliwości uczestniczenia w konferencji Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa, a chciałyby podzielić się swoimi refleksjami o osiągnięciach i trudnościach minionych trzydziestu lat, aktualnych stosunkach i wyzwaniach na przyszłość, prosimy o nadsyłanie artykułów. Rok 1921 przypomina także o innym, tak odmiennym, okresie stosunków polsko-niemieckich, czyli zakończeniu I wojny światowej i powstaniach śląskich.  Niezależnie od tych historycznych odniesień koniec tego roku przyniesie ważne zmiany na niemieckiej scenie politycznej, wraz z wyborami parlamentarnymi we wrześniu oraz końcem epoki kanclerz Angeli Merkel. Nowy lub nowa kanclerz Niemiec stanie przed trudnymi wyzwaniami na arenie międzynarodowej, by wspomnieć - poza Unią Europejską i pandemią - relacje ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do dnia 7 listopada 2021 roku. Informacje dotyczące ich przygotowania znajdą Państwo na stronie http://www.rocznikpolskoniemiecki.pl/.  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • ICI Journals Master List
  • Crossref Meta Search
  • BazEkon
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MNISW
70 (2021)