„Rocznik Polsko­‑Niemiecki” wydawany jest przez Zakład Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie od 1992 roku. Początkowo redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Jerzy Holzer, a obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Piotr Madajczyk.
Redakcja przestrzega zasad mających zagwarantować wysoki poziom pisma, a dotyczących oryginalności artykułów i zasad ich recenzowania.

ISSN: 1230-4360 (Print) ISSN: 2720-0345 (Online) DOI: 10.35757

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

 
 

Call for Articles

2021-07-20

Serdecznie zapraszamy do składania swoich artykułów do nowego przyszłorocznego numeru Rocznika Polsko-Niemieckiego 2024, nr 32.

Termin przesyłania abstraktów: 10 września 2023

Termin przesyłania gotowych tekstów: 1 grudnia 2023

 

Call for Articles

 

Szanowni Państwo,   zaczynamy prace nad kolejnym numerem "Rocznika Polsko-Niemieckiego" na rok 2024, który chcemy poświęcić przede wszystkim aktualnym zagadnieniom polityki niemieckiej i austriackiej. Działo się w nich, jak i w relacjach polsko-niemieckich, w ostatnim czasie wiele, by wymienić takie wydarzenia jak agresja rosyjska przeciwko Ukrainie, zapowiedź tzw. Zeitenwende, nowa sytuacja międzynarodowa i wypracowywanie przez Niemcy nowej strategii bezpieczeństwa, nowa polityka energetyczna. Nadal złe są oficjalne stosunki polsko-niemieckie, a problematyka niemiecka wykorzystywana jest w polskiej polityce wewnętrznej, co zapewne nasili się przed jesiennymi wyborami. Nie została rozwiązana sprawa zmniejszenia dotacji na nauczanie języka niemieckiego jako języka ojczystego. Warto także zwrócić uwagę na zmiany na niemieckiej scenie politycznej i stały wzrost notowań AfD, która to partia zbliżyła się do 20%, a we wschodnich landach poparcie dla niej oscyluje ok. 30%. Tymczasem w Austrii próbuje, po odejściu dotychczasowej przewodniczącej, odbudować swoją pozycję Socjaldemokratyczna Partia  Austrii, kierowana obecnie przez Andreasa Bablera.   Niezależnie od tych aktualnych spraw zapraszamy do nadsyłania tekstów dotyczących najnowszej historii stosunków polsko-niemieckich, a szczególnie związanych z II wojną światową. Jesteśmy także otwarci na teksty z innych dziedzin nauki.   Zapraszamy do nadsyłania tekstów do dnia 1 grudnia 2023 roku. Informacje dotyczące zasad ich przygotowania znajdą Państwo na stronie http://www.rocznikpolskoniemiecki.pl/.  


  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • ICI Journals Master List
  • Crossref Meta Search
  • BazEkon
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MNISW
70 (2021)