„Rocznik Polsko-Niemiecki” wydawany jest przez Zakład Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie od 1992 roku. Początkowo redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Jerzy Holzer, a obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Piotr Madajczyk.
Redakcja przestrzega zasad mających zagwarantować wysoki poziom pisma, a dotyczących oryginalności artykułów i zasad ich recenzowania.

ISSN: 1230-4360 (Print) DOI: 10.35757


 
 

Zapraszamy do składania artykułów do Rocznika Polsko-Niemieckiego 2021, nr 29

2020-06-09

Szanowni Państwo,

w 2021 r. obchodzimy 30-lecie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. Poprzedziło go zawarcie traktatu granicznego, dzięki któremu polsko-niemiecka granica przestała być jątrzącym problemem, utrudniającym normalne stosunki. Traktat z 1991 r., zawarty przez dwa demokratyczne i suwerenne państwa, symbolizuje nową epokę w polsko-niemieckich relacjach. Nie była i nie jest ona wolna od napięć, bo interesy obu państw nie zawsze są zgodne, a oba społeczeństwa dość różne, by wspomnieć odmienny stosunek do Rosji, Stanów Zjednoczonych i problemu migracji. Dominuje jednak nastawienie na współpracę, podbudowane członkostwem obydwu państw w Unii Europejskiej i NATO. Zrozumiałe stąd, że kolejny numer „Rocznika Polsko-Niemieckiego” chcemy poświęcić refleksji nad traktatem i trzydziestu latami kontaktów: ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturalnych. Trzydzieści lat stanowi długi okres, w którym dorosło już nowe pokolenie, niektóre problemy przeszły do historii, pojawiły się nowe. Zapraszamy do nadsyłania tekstów, jak zwykle dotyczących szczególnie zagadnień historycznych, politologicznych i socjologicznych, jednakże z otwartością na inne propozycje.

Niezależnie od opisanych powyżej zagadnień Redakcja zaprasza do nadsyłania tekstów dotyczących aktualnych zagadnień relacji polsko-niemieckich, oraz polityki wewnętrznej i zagranicznej Niemiec oraz Austrii.

Termin nadsyłania tekstów do numeru 29 upływa 30 XI 2020 r.!

Zasady publikowania artykułów i recenzji w „Roczniku Polsko-Niemieckim” znajdziecie Państwo na stronie internetowej Rocznika w zakładce O czasopiśmie, po kliknięciu na Zgłoś tekst. Patrz Wytyczne dla autorów..

Kontakt do Redakcji: rocznik@isppan.waw.pl

Redakcja Rocznika Polsko-Niemieckiego  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • ICI Journals Master List
  • Crossref Meta Search
  • BazEkon
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MNISW
40 (2019)