„Rocznik Polsko-Niemiecki” wydawany jest przez Zakład Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie od 1992 roku. Początkowo redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Jerzy Holzer, a obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Piotr Madajczyk.
Redakcja przestrzega zasad mających zagwarantować wysoki poziom pisma, a dotyczących oryginalności artykułów i zasad ich recenzowania.

ISSN: 1230-4360 (Print) DOI: 10.35757


 
 


  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • ICI Journals Master List
  • BazEkon
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MNISW
40 (2019)