Dylematy tożsamościowe młodej generacji mniejszości niemieckiej w województwie opolskim okiem niemieckiej badaczki kultury

Katharina Schuchardt, Zwischen Berufsfeld und Identitätsangebot. Zum Selbstverständnis der deutschen Minderheit im heutigen Opole/Oppeln


Popieliński, P. (2019). Dylematy tożsamościowe młodej generacji mniejszości niemieckiej w województwie opolskim okiem niemieckiej badaczki kultury. Rocznik Polsko-Niemiecki, (27), 183-186. https://doi.org/10.35757/RPN.2019.27.1.11

Paweł Popieliński 
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7137-813X
Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3