Bezpieczeństwo regionalne – integracja obronna państw Azji Centralnej


Abstrakt

The aim of the article is to analyse the phenomenon of security integration of Central Asian states within regional international organisations created around Russia and China. It enabled the authoritarian leaders to lower the cost of maintaining the non-democratic systems. The tactical strategies invented in one country, institutional and legal solutions and mythological constructs were also used by other participants. Moreover, they provided international infrastructure that not only gave external legitimacy to authoritarian regimes, but also served to weaken civil society and eliminate all forms of political competition. The article attempts to answer the questions of how threats were defined within regional integration structures and how international infrastructure was built to combat regional threats such as extremism, terrorism and separatism. Furthermore, preventive strategies at the institutional and legal levels are considered. Finally, the article analyses selected aspects of the so-called cultural prevention, which was intended to combat security threats and ensure regional stability.


Słowa kluczowe

Azja Centralna; autorytaryzm; bezpieczeństwo; terroryzm; WNP; OUBZ

Akišev U., Zakon ob „inostrannyh agentah” prošel pervoe čtenie v parlamente, „Kloop” [online], 4.06.2015 [dostęp: 15.03.2018], dostępny w internecie: <https://kloop.kg/blog/2015/06/04/zakon-ob-inostrannyh-agentah-proshel-pervoe-chtenie-v-parlamente/>.

Allison R., Virtual regionalism, regional structures and regime security in Central Asia, „Central Asian Survey” 2008, nr 2 (27).

Almazbekov A., Interv′û: Bakir uulu rasskazal, za čto on ne lûbit NPO, „Kloop” [online], 27.09.2013 [dostęp: 15.03.2018], dostępny w internecie: <https://kloop.kg/blog/2013/09/27/interv-yu-bakir-uulu-rasskazal-za-chto-on-ne-lyubit-npo/>.

Âlovkina A., Tursunbaj Bakir uulu: Meždunarodnye organizacii otmyvaût den′gi v Kyrgyzstane, „Večernij Biškek” [online], 15.02.2013 [dostęp: 15.03.2018], dostępny w internecie: <https://www.vb.kg/doc/216517_tyrsynbay_bakir_yyly:_mejdynarodnye_organizacii_otmyvaut_dengi_v_kyrgyzstane.html>.

Asanov B., „Tyņčy” myjzamyn parlament koldogon žok, „Azattyk ùnalgysy” [online], 12.05.2016 [dostęp: 15.03.2018], dostępny w internecie: <https://www.azattyk.org/a/kyrgyzstan_ngo_parlaiment_law/27730911.html>.

Azja Centralna. Tożsamość, naród, polityka, red. N. Shukuralieva, Nomos, Kraków 2018.

Bejšenbek kyzy È., Bejôkmôt uûmdar ŽKKUnun kôz kyrynda, „Azattyk ùnalgysy” [online], 9.03.2015 [dostęp: 15.03.2018], dostępny w internecie: <https://www.azattyk.org/a/kyrgyzstan_russia_bordyuzha_ngo_/26889705.html>.

Bezpieczeństwo Europy. Aspekty geopolityczne, red. T. Z. Leszczyński, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2015.

Borogan I., FSB i dviženiâ Central′noj Azii: analiz, „Agentura” [online], 18.04.2007 [dostęp: 15.03.2018], dostępny w internecie: <http://www.agentura.ru/experts/ponomarev/>.

Brążkiewicz D., Śliwa Z., Strategiczne interesy Rosji w Azji Centralnej, „Kwartalnik Bellona” 2011, nr 4 (667).

Chawryło K., Domańska M., Obcy wśród swoich. Organizacje pozarządowe w Rosji, 28.09.2015 (Komentarze OSW, 184).

Cooley A. A., Heathershaw J., Dictators without borders. Power and money in Central Asia, Yale University Press 2017.

Doroszczyk J., Antyzachodnie think tanki w Rosji jako narzędzie realizacji konserwatywnego projektu Kremla, „Sprawy Międzynarodowe” 2016, nr 3.

Doroszczyk J., Geopolityka rosyjskich specsłużb – wpływ środowiska siłowego na ideę imperialnej Rosji, „Przegląd Geopolityczny” 2017, nr 21.

Fel′dman D., Političeskoe vzaimodejstvie èlit stran SNG, „Polis. Političeskie issledovaniâ” 2005, nr 4.

Gluškova T., Pomeon A., Kyrgyzstan na rasput′e: udastsâ li sohranit′ prostranstvo dlâ pravozaŝitnoj deâtel′nosti? Doklad meždunarodnoj missii, FIDH 2016.

Grishin A., Dismay as NGO law goes through in Kazakstan, „Institute for War & Peace Reporting” [online], 5.12.2015 [dostęp: 31.01.2016], dostępny w internecie: <https://iwpr.net/global-voices/dismay-ngo-law-goes-through-kazakstan>.

Heathershaw J., Megoran N., Contesting danger. A new agenda for policy and scholarship on Central Asia, „International Affairs” 2011, nr 3 (87).

Heathershaw J., Montgomery D. W., The myth of post-Soviet Muslim radicalization in the Central Asian republics, Chatham House 2014.

Jackson N. J., The role of external factors in advancing non-liberal democratic forms of political rule. A case study of Russia’s influence on Central Asian regimes, „Contemporary Politics” 2010, vol. 16, No. 1.

Kutueva A., U Minûsta Kyrgyzstana net vozmožnosti provodit′ èkspertizu fi nansovoj deâtel′nosti nekommerčeskih organizacij, „24” [online], 26.06.2015 [dostęp: 15.03.2018], dostępny w internecie: <https://24.kg/parlament/15145/>.

Legucka A., System bezpieczeństwa obszaru poradzieckiego tworzony wokół OUBZ, [w:] Bezpieczeństwo Europy. Aspekty geopolityczne, red. T. Z. Leszczyński, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2015.

Libman A., Modeli èkonomičeskoj integracii. Mirovoj i postsovetskij opyt, IE RAS, Moskva 2009.

Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim. Próba bilansu, red. T. Ambroziak, A. Czwołek, S. Gajewski, M. Nowak-Paralusz, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2015.

Relacje Unii Europejskiej z Azją Centralną. Uwarunkowania, wyzwania, efekty, red. T. Wallas, R. Fiedler, Poznań 2018.

Sarkorova A., V Tadžikistane zapreŝena Islamskaâ partiâ, „BBC Russkaâ služba” [online], 29.09.2015 [dostęp: 15.03.2018], dostępny w internecie: <http://www.bbc.com/russian/international/2015/09/150929_tajikistan_islamic_party_ban>.

Shukuralieva N., Azja Centralna: uwarunkowania integracji regionalnej, [w:] Relacje Unii Europejskiej z Azją Centralną. Uwarunkowania, wyzwania, efekty, red. T. Wallas, R. Fiedler, Poznań 2018.

Shukuralieva N., Bezpieczeństwo międzynarodowe, terroryzm i zasoby naturalne a międzynarodowa legitymizacja władzy w krajach Azji Środkowej, „Sprawy Międzynarodowe” 2013, nr 4.

Shukuralieva N., Demokratičeskaâ samoorganizaciâ. Mobilizaciâ vo vremâ „cvetnyh revolûcij”, „Studia Politologiczne” 2018, nr 48.

Shukuralieva N., Demokratyczna rewolucja czy bunt mas? Konstruowanie pamięci oficjalnej w Kirgistanie w latach 2005−2010, „Studia Polityczne” 2011, nr 28.

Shukuralieva N., Lipiński A., Legitymizacja władzy jako wielowymiarowy mechanizm stabilizacji systemu autorytarnego. Casus państw Azji Centralnej, [w:] Azja Centralna. Tożsamość, naród, polityka, red. N. Shukuralieva, Nomos, Kraków 2018.

Shukuralieva N., Lipiński A., Uwarunkowania legitymizacji władzy w systemach autorytarnych. Casus państw Azji Centralnej, „Przegląd Politologiczny” 2017, nr 1.

Silitski V., Contagion deterred: preemptive authoritarianism in the former Soviet Union (the case of Belarus), Stanford 2006 (CDDRL Working Papers, 66).

Urnaliev S., V Kazahstane gotovât svoj zakon „Ob inostrannyh agentah”, „Radio Azattyk” [online], 7.04.2015 [dostęp: 4.12.2015], dostępny w internecie: <https://rus.azattyq.org/a/zakon-ob-inostrannyh-agentah-v-kazakhstane/26941153.html>.

Volkov V., K čemu PIVT vynuždaût repressii so storony tadžikskih vlastej?, „Deutsche Welle” [online], 28.09.2016 [dostęp: 15.03.2018], dostępny w internecie: <http://p.dw.com/p/1K752>.

Volkov V., Kazahstan: gosudarstvo zajmetsâ NPO, „Deutsche Welle” [online], 12.11.2015 [dostęp: 15.03.2018], dostępny w internecie: <http://p.dw.com/p/1H45c>.

Żęgota K., Kreowanie rzeczywistości alternatywnej. Dążenia integracyjne Rosji w przestrzeni poradzieckiej, [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim. Próba bilansu, red. T. Ambroziak, A. Czwołek, S. Gajewski, M. Nowak-Paralusz, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2015.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-28


Shukuralieva, N. (2018). Bezpieczeństwo regionalne – integracja obronna państw Azji Centralnej. Sprawy Międzynarodowe, 71(4), 179-194. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.4.10

Nartsiss Shukuralieva  nartsiss17@mail.ru
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4046-9738