Andrzej rysował Japonię

Z Krystyną Zachwatowicz-Wajdą rozmawia Paweł Kowal


Kowal, P., & Zachwatowicz-Wajda, K. (2019). Andrzej rysował Japonię. Sprawy Międzynarodowe, 72(3), 21-26. https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.3.02

Paweł Kowal 
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0513-6180
Krystyna Zachwatowicz-Wajda 

Inne teksty tego samego autora