Czy bez dostępu do morza Węgry przyłączą się do Trójmorza?


Abstrakt

The Three Sees Initiative (TSI) enables cooperation of the twelve states clustered between three seas – the Baltic, Adriatic and Black Seas. The TSI’s priorities include projects related to the development of road and energy infrastructure, as well as taking measures to increase the region’s competitiveness. The purpose of this article is to indicate the conditions related to the Hungarian perception of the TSI and to define the factors enabling closer cooperation under the TSI and those that impede this cooperation. The analysis is based on the latest findings, which make it possible to track changes in Hungary’s perception of the TSI.


Słowa kluczowe

Węgry; Inicjatywa Trójmorza; polityka zagraniczna

Barabás J. T., A Három Tenger Kezdeményezés a 2018, szeptemberi Bukaresti értekezlet után. The Three Seas Initiative after the Bucharest summit of september 2018, „KKI ELEMZÉSEK” E-2018/34 [online], dostępny w internecie [dostęp: 6 VII 2020]: <https://kki.hu/assets/upload/34_kki-elemzes_tsi_Barabas_20181016.pdf>.

Gołębiewska M., Indeks giełdowy państw Inicjatywy Trójmorza walczy o dużą stawkę, „Komentarze IEŚ” 2020, nr 116 (19/2020), iesLublin.pl [online], 10 II 2020 [dostęp: 6 VII 2020], dostępny w internecie: <https://ies.lublin.pl/komentarze/indeks-gieldowy-panstw-inicjatywy-trojmorza-walczy-o-duzastawke-116-19-2020>.

Héjj D., Trójmorze – nowy instrument w polskiej polityce zagranicznej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2017, nr 4.

Héjj D., The Three Seas Initiative in the foreign affairs policy of Hungary, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, t. 17, z. 3. doi: 10.36874/riesw.2019.3.7.

Héjj D., Węgry wobec Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Tallinie, „Komentarze IEŚ” 2020, nr 275 (178/2020) [online], 24 X 2020 [dostęp: 6 XI 2020], dostępny w internecie: <https://ies.lublin.pl/komentarze/wegry-wobec-szczytu-inicjatywytrojmorza-w-tallinie-275-178-2020>.

Kaczmarek B., Hub budapeszteński jako konkurencja dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, „Fundacja Republikańska” [online], 14 VIII 2020 [dostęp: 1 X 2020], dostępny w internecie: <https://fundacjarepublikanska.org/hub-budapesztenski-jako-konkurencja-dla-centralnego-portu-komunikacyjnego/>.

Papp Zs., Óriási bukta a keleti, „Népszava” [online], 17 VIII 2018 [dostęp: 6 VII 2020], dostępny w internecie: <https://nepszava.hu/3046858_oriasi-bukta-a-keleti-nyitas>.

Seroka M., Chorwacja: dobre perspektywy terminalu ING na wyspie Krk, Ośrodek Studiów Wschodnich [online], 24 VI 2020 [dostęp: 6 VII 2020], dostępny w internecie: <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2020-06-24/chorwacja-dobreperspektywy-terminalu-lng-na-wyspie-krk>.

Tölgyesi B., A Három tenger kezdeményezés és az Intermarium koncepció hátt ere és kilátásai. The background and perspectives of the Three Seas Initiative and the Intermarium Concept, „KKI ELEMZÉSEK” E-2017/30 [online], dostępny w internecie [dostęp: 6 VII 2020]: <https://kki.hu/assets/upload/30_kki-Eeemzes_pol_Tolgyesi_20171121.pdf>.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-21


Héjj, D. (2020). Czy bez dostępu do morza Węgry przyłączą się do Trójmorza?. Sprawy Międzynarodowe, 73(2), 109-124. https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.2.04

Dominik Héjj  dominik@hejj.hu
Instytut Europy Środkowej w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3159-8936