Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 75 Nr 1 (2022): Feminizm

Gabinet dyplomatyczny

The perspectives of the development of paradiplomacy in the context of feminist foreign policy – the example of Spain

DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2022.75.1.06
Przesłane: 31 stycznia 2022
Opublikowane: 30.12.2022

Abstrakt

W artykule podjęto próbę zidentyfikowania perspektyw rozwoju paradyplomacji w kontekście feministycznej polityki zagranicznej na przykładzie Hiszpanii. Autorka wykazała relacje pomiędzy polityką zagraniczną władz centralnych a aktywnością zagraniczną regionów oraz określiła miejsce podmiotów subpaństwowych w centralnych strategiach feministycznej polityki zagranicznej. Przykład Hiszpanii i jej niedawno ogłoszonej strategii został wybrany z racji wymiennego stosowania pojęcia polityki zagranicznej i działań zewnętrznych oraz wyraźnego wyróżnienia aktorów, biorących udział we wdrażaniu paradygmatu. Porównawcze studium przypadku miało na celu ukazanie, w jaki sposób regiony zastosowały w swoich strategiach dotyczących paradyplomacji praktyki feministycznej polityki zagranicznej. Na ich podstawie zidentyfikowano obszary, które w perspektywie staną się polem do rozwoju „paradyplomacji feministycznej” Wspólnot Autonomicznych Hiszpanii.

Bibliografia

 1. Aggestam K., Bergman-Rosamond A., Kronsell A., Theorising feminist foreign policy, “International Relations” 2019, vol. 33, p. 28.
 2. Anderson E., Globe-trotting gender gap: Spain drops female diplomats, “The Local España” [online], 10 II 2016, [https://www.thelocal.es/20160210/number-of-female-ambassadors-plummeted-under-rajoy-report/].
 3. Calvert P., The foreign policy of new states, St. Martin’s Press, New York 1986.
 4. Cornago N., On the normalization of sub-state diplomacy, “The Hague Journal of Diplomacy” 2010, no. 5, p. 13.
 5. Duchacek I. D., The international dimensions of subnational self-government, “Publius. The Journal of Federalism” 1984, vol. 15, no. 4, pp. 30–31.
 6. Durma K., Feministyczna polityka zagraniczna jako narzędzie promocji udziału kobiet w procesach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym i pokojem (kazus Szwecji), [in:] Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa, red. A. Gasztold, K. Oblińska, Warszawa 2021.
 7. Handbook. Sweden’s feminist foreign policy, Government Offices of Sweden, Stockholm 2019, [https://www.government.se/4ae557/contentassets/fc115607a4ad4bca913cd8d11c2339dc/handbook--- swedens-feminist-foreign-policy.pdf].
 8. Hocking B., Patrolling The “Frontier”: Globalization, localization and the ‘actorness’ of non-central governments, “Regional & Federal Studies” 1999, vol. 1, no. 1, p. 19.
 9. Kopka-Piątek M., I. Reichardt I., Czy kobiety uratują świat? Feministyczna polityka zagraniczna, Fundacja im. Heinricha Boella, Warszawa 2020, [https://pl.boell.org/pl/2021/02/23/czy-kobiety-uratuja-swiat-feministyczna-polityka-zagraniczna].
 10. Kuznetsov A. S., Theory and practice of paradiplomacy. Subnational governments in international affairs, Routledge, New York 2015.
 11. Lombardo E., Gender equality policies in Spain – update, “European Parliament” 2016, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/stud/2016/583112/ipol_stu(2016)583112_en.pdf].
 12. Lombardo E., M. León M., Políticas de igualdad de género y sociales en España: origen, desarrollo y desmantelamiento en un contexto de crisis económica, “Investigaciones Feministas” 2014, vol. 5, p. 27.
 13. Michelmann H., Introduction, [in:] Foreign relations in federal countries, ed. H. Michelmann McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston, London–Ithaca 2009, p. 3.
 14. Morondo Taramundi D., Country report: Gender equality. How are EU rules transposed into national law? – Spain, “European Commission” 2021, [https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d4c2abe5-f4ce-11eb-aeb9-01aa75ed71a1/language-en].
 15. Pedro Sánchez points to feminist diplomacy as key tool to tackle global challenges, „Gobierno de España”, [https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2021/20210310feminist-guide.asp].
 16. Political Science and Public Policy, ed. J. N. Rosenau, Chicago 1968.
 17. Raś M., Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018.
 18. Soldatos P., An explanatory framework for the study of federated states as foreign-policy actors, [in:] eds H. J. Michelmann, P. Soldatos, Federalism and International Relations. The Role of Subnational Units, Oxford 1990.
 19. “Spain is back”: An interview with Arancha González Laya, “Foro Permanente de Politica Exterior” 10 III 2021, [https://foropoliticaexterior.cl/spain-is-back-an-interview-with-arancha-gonzalez-laya/].
 20. Szacawa D., Szwecja: równouprawnienie płci i feministyczna polityka zagraniczna, „Komentarz IEŚ 356 (53.2021)”, [https://ies.lublin.pl/komentarze/szwecja-rownouprawnienie-plci-i-feministyczna-polityka-zagraniczna/].
 21. Thomson J., What’s feminist about feminist foreign policy? Sweden’s and Canada’s foreign policy agendas, “International Studies Perspectives” 2020, no. 21, pp. 429–432.
 22. Valiente C., Gender Equality policymaking in Spain (2008–11): Losing momentum, [in:] eds Field B. N., Botti A., Politics and society in contemporary Spain. Europe in transition, The NYU European Studies Series. Palgrave Macmillan, New York 2013.
 23. Vidal M., Sánchez: “Éste es un Gobierno feminista y no tiene complejo alguno”, “Cronica Global” [online], 17 VIII 2018, [https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/sanchez-gobierno-feminista_155867_102.html].
 24. Wolff S., Paradiplomacy: Scope, opportunities, and challenges, “The Bologna Center Journal of International Affairs” 2007, vol. 10, p. 141.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.