Tom 73 Nr 2 (2020): Trójmorze wobec wyzwań współczesności


Agnieszka Legucka, Agnieszka Orzelska-Stączek, Martin Roger
11-21
Dyplomacja i bezpieczeństwo

Perspektywa państw regionu

Ekonomia i stosunki z Ukrainą

Gabinet dyplomatyczny

Bartosz Bieliszczuk, Joanna Bieliszczuk
203-224
Recenzje i omówienia