Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 73 Nr 2 (2020): Trójmorze wobec wyzwań współczesności

Dyplomacja i bezpieczeństwo

Trójmorze jako odpowiedź Europy Środkowej na globalne i unijne wyzwania

DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.2.10
Przesłane: 20 stycznia 2021
Opublikowane: 21.12.2020

Abstrakt

The Three Seas Initiative brings together countries that share a number of similarities in their economic structure, demography and place in the global and European division of labour. The intensifying rivalry between China and the United States and the transformation within the European Union (EU) create a need for greater regional coordination. A suitable use of the opportunities in the emerging new geopolitical context may contribute to eliminating the main development barriers in the region, as well as escaping from the peripheral position within the global economy. This can be achieved by strengthening economic connections within the region and between regional and non-European markets. This will require funds for significant investment in infrastructure. The Three Seas Initiative has the potential to be a platform not only to coordinate the region’s activities, but also to use the advantages of its geographic location to maintain its position as a driving force for EU development.

Bibliografia

 1. Albrycht I. et al., The Digital 3 Seas Initiative. Mapping the challenges to overcome, Instytut Kościuszki, Kraków 2018, dostępny w internecie: <https://digital3seas.eu/wp-content/uploads/2019/12/digital3seas_initiative_roadmap_report_2018.pdf>.
 2. Ari A. et al., Infrastructure in Central, Eastern, and Southeastern Europe: Benchmarking, Macroeconomic Impact, and Policy Issues, International Monetary Fund, 28 IX 2020, dostępny w internecie: <https://www.imf.org/en/Publications/DepartmentalPapers-Policy-Papers/Issues/2020/09/25/Infrastructure-in-Central-Eastern-and-Southeastern-Europe-Benchmarking-Macroeconomic-Impact-49580>.
 3. Attwood J., Skoda boss Bernhard Maier to leave firm, Autocar, 9 VII 2020, dostępny w internecie: <https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/skoda-boss-bernhard-maier-leave-firm>.
 4. Baziur G., Trójmorze jako koncepcja bezpieczeństwa i rozwoju ekonomicznego Europy Wschodniej, „Przegląd Geopolityczny” 2018, nr 23.
 5. Bieliszczuk B., Trójmorze: współpraca na rzecz unijnego i regionalnego rynku gazu, Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych, 30 VI 2017 (Biuletyn pism, 63).
 6. Bieńczyk-Missala A., Od Międzymorza do Trójmorza – meandry polityki zagranicznej Polski w Europie Środkowej, „Stosunki Międzynarodowe” 2018, nr 1, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2018.
 7. Dahl M., Dziudzik A., Państwa Unii Europejskiej wobec kryzysu imigracyjnego z 2015 roku, Unia Europejska.pl, nr 3 (244), Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2017.
 8. Erebara G., Albania Rejects Call to Move Israel Embassy to Jerusalem, BalkanInsight [online], 2 x 2020, dostępny w internecie: <https://balkaninsight.com/2020/10/02/albania-will-follow-eu-lead-on-jerusalem-for-now-rama-said/>.
 9. Ferrer J. C., Reading between the lines of Council agreement on the MFF and Next Generation eu, Policy Insights, Nr 2020-18, ceps, 2020, dostępny w internecie: <https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2020/07/pi2020-18_mff-Council-agreement.pdf>.
 10. Gabriel F., Rosenblatt D., Miidle-Income Traps. A conceptual and Empirical Survey, Policy Research Working Paper, Nr 6594, Bank Światowy, 2013, dostępny w internecie: <http://documents1.worldbank.org/curated/en/969991468339571076/pdf/wps6594.pdf>.
 11. Gajewska A., Abadie R. (ed.), How to Spend it: A Proposal for a European Covid-19 Recovery Programme, Policy Notes and Reports, Nr 38, Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, VI 2020, dostępny w internecie: <https://wiiw.ac.at/how-to-spend-it-a-proposal-for-a-european-covid-19-recovery-programme-dlp-5352.pdf>.
 12. Klaus P., Pakiet mobilności I: wpływ na europejski system transportu drogowego, Wyd. Transport i Logistyka Polska, Warszawa 2019, dostępny w internecie: <https://tlp.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/tlp_raport_pl.pdf>.
 13. Menkiszak M., Strategiczna kontynuacja, taktyczna zmiana. Polityka bezpieczeństwa europejskiego Rosji, Ośrodek Studiów Wschodnich, 8 XI 2019 (Punkt Widzenia OSW), dostępny w internecie: <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/punkt-widzenia/2019-11-08/strategiczna-kontynuacja-taktyczna-zmiana>.
 14. Popławski K., Czy Niemcy, Francja i Polska zreformują politykę przemysłową UE?, Klub Jagielloński, 12 VIII 2019, dostępny w internecie: <https://klub-jagiellonski.pl/2019/08/12/czy-niemcy-francja-i-polska-zreformuja-polityke-przemyslowa-ue/>.
 15. Popławski K., Na zakręcie. Kryzys niemieckiej branży motoryzacyjnej, Ośrodek Studiów Wschodnich, V 2020 (Punkt Widzenia OSW, 79), dostępny w internecie: <https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_79_Na-zakrecie_net.pdf>.
 16. Popławski K., Jakóbowski J., W kierunku budowy bliższych powiązań. Trójmorze jako obszar gospodarczy, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2020, dostępny w internecie: <https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/08/pie-Trojmorze_raport.pdf>.
 17. The Road Ahead. CEE Transport Infrastructure Dynamics, ed. A. Gajewska, R. Abadie, PriceWaterCoopers, Atlantic Council Polska, dostępny w internecie: <https://www.pwc.pl/en/publikacje/2017/the-road-ahead-cee-transport-infrastructure-dynamics.html>.
 18. Suproń B., Influence of the Mobility Package on the Functioning of the Polish Road Transport Of Goods Sector, Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business, Nr 3 (64), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2020.
 19. Thomann P.-E., The Three Seas Initiative, a New Project at the Heart of European and Global Geopolitical Rivalries, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, t. 17, z. 3, dostępny w internecie: <https://ies.lublin.pl/pub/2020-01/riesw_2019-3-03.pdf>.
 20. Toplensky R., Alstom-Siemens tie-up hangs on EU approach to China threat, „Financial Times”, 11 VI 2019, dostępny w internecie: <https://www.ft.com/content/d1ed2fd0-1315-11e9-a581-4ff 78404524e>.
 21. Wike R., Trump Ratings Remain Low Around Globe, While Views of U. S. Stay Mostly Favorable Trump foreign policies receive little support, Pew Research Center, Washington DC 2020.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.