Zespół redakcyjnyZESPÓŁ REDAKCYJNY
Agnieszka K. CIANCIARA, Instytut Studiów Politycznych PAN, agnieszka.cianciara@coleurope.eu
Mikołaj CZEŚNIK, Uniwersytet Humanistycznych SWPS, mczesnik@swps.edu.pl
Józef M. FISZER, Instytut Studiów Politycznych PAN, fiszer@isppan.waw.pl
Paweł KACZOROWSKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pawel_kaczorowski@poczta.onet.pl
Antoni Z. KAMIŃSKI, Instytut Studiów Politycznych PAN, kaminski@isppan.waw.pl
Zastępca Redaktora Naczelnego, Jan KOFMAN, kofmanjan@gmail.com
Paweł KOWAL, Instytut Studiów Politycznych PAN, prkowal@gmail.com
Bogdan W. MACH, Instytut Studiów Politycznych PAN, bmach@isppan.waw.pl
Ewa NALEWAJKO, Instytut Studiów Politycznych PAN, enal@isppan.waw.pl
Redaktor Naczelny, Wojciech ROSZKOWSKI, Instytut Studiów Politycznych PAN, wojciech@roszkowski.pl
Zbigniew STAWROWSKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zstaw@isppan.waw.pl
Henryk SZLAJFER, maniuska2@poczta.onet.pl
Sekretarz Redakcji, Magdalena DOŁBAKOWSKA, Instytut Studiów Politycznych PAN, dolbakowska@isppan.waw.pl

RADA REDAKCYJNA
Dennis DELETANT (USA)
Jean-Michel DE WAELE (Belgia)
John E. JACKSON (USA)
Krzysztof JASIEWICZ (USA)
Georges MINK (Francja)
Eugeniusz MIRONOWICZ (Polska)
Jadwiga STANISZKIS (Polska)
Dariusz TOLCZYK (USA)
Vladimir TISMANEANU (USA)