Zespół redakcyjnyZESPÓŁ REDAKCYJNY

Agnieszka K. CIANCIARA,  Instytut Studiów Politycznych PAN
Mikołaj CZEŚNIK,  Uniwersytet Humanistyczny SWPS
Józef M. FISZER,  Instytut Studiów Politycznych PAN
Paweł KACZOROWSKI,  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Antoni Z. KAMIŃSKI,  Instytut Studiów Politycznych PAN
Jan KOFMAN - Zastępca Redaktora Naczelnego
Paweł KOWAL,  Instytut Studiów Politycznych PAN
Bogdan W. MACH,  Instytut Studiów Politycznych PAN
Ewa NALEWAJKO,  Instytut Studiów Politycznych PAN
Wojciech ROSZKOWSKI,  Instytut Studiów Politycznych PAN - Redaktor Naczelny
Zbigniew STAWROWSKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Henryk SZLAJFER
Magdalena DOŁBAKOWSKA, Instytut Studiów Politycznych PAN - Sekretarz Redakcji

 

RADA REDAKCYJNA

Dennis DELETANT, UCL School of Slavonic and East European Studies (USA)
Jean-Michel DE WAELE,  Université libre de Bruxelles (Belgia)
John E. JACKSON, University of Michigan at Ann Arbor (USA)
Krzysztof JASIEWICZ, Washington and Lee University (USA)
Georges MINK, College of Europe (Francja)
Eugeniusz MIRONOWICZ, Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
Jadwiga STANISZKIS,  (Polska)
Dariusz TOLCZYK,  University of Virginia (USA)
Vladimir TISMANEANU,  University of Maryland (USA)

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Myśl polityczna – Zbigniew STAWROWSKI
Stosunki międzynarodowe –  Antoni Z. KAMIŃSKI, Henryk SZLAJFER
Historia najnowsza – Andrzej PACZKOWSKI
Instytucje polityczne – Ewa NALEWAJKO
Postawy polityczne – Dariusz TOLCZYK (USA)
Systemy polityczne – Bogdan W. MACH
Teoria polityki – Paweł KACZOROWSKI
Integracja europejska – Józef M. FISZER
Społeczeństwo – Krzysztof JASIEWICZ (USA)
Dokumenty i źródła – Ryszard ŻELICHOWSKI