Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Informacje dla autorów

„Studia Polityczne” przyjmują tylko oryginalne artykuły naukowe, które nie były wcześniej publikowane.
Artykuł (w pliku OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfec) powinien mieć objętość jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami nie licząc streszczenia, słów kluczowych i bibliografii) oraz przypisy dolne.
W osobnych plikach WORD proszę przesłać: streszczenie wraz ze słowami kluczowymi oraz bibliografię.
Artykuł oraz załączniki prosimy przesłać w wersji elektronicznej logując się na stronie lub na adres redakcji.

Bibliografię prosimy formułować (w porządku alfabetycznym) według zasad stylu bibliograficznego Chicago np.:
Czarniawska, Barbara. Solli, Rolf. „Hybrydyzacja sektora publicznego”. Studia Polityczne, tom 45 nr 2 2017, 11-26.

Autor jest zobowiązany podać: afiliacje zawodową, ORCID, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail.

Prosimy także o wypełnienie i przesłanie pocztą oświadczenia, które znajduje się poniżej.

 

Wytyczne dla autorów recenzji

„Studia Polityczne” przyjmują do druku wyłącznie recenzje prac naukowych. Wskazany jest wcześniejszy kontakt z Redakcją w celu uzgodnienia autora i tytułu książki do recenzji, co pozwoli autorowi recenzji uzyskać zapewnienie, że nie jest ona przygotowywana lub napisana przez inna osobę. Książka wybrana do recenzji nie powinna być starsza niż dwa lata od daty opublikowania. Objętość recenzji nie powinna przekraczać połowy arkusza wydawniczego, tj. 20 tys. znaków. U góry pierwszej strony recenzja powinna zawierać pełny opis bibliograficzny recenzowanej książki. Jedna recenzja może dotyczyć kilku prac tego samego autora lub podobnej tematyki. Recenzja musi zawierać stosunek własny autora do recenzowanej pracy (pochwałę lub krytykę – inaczej jest to omówienie książki) i wnioski dla czytelnika (co książka wnosi nowego w swojej dziedzinie, ocenę aparatu naukowego, bibliografii, podkreślenie załączenia lub braku indeksów, ilustracji, tabel itp.). Recenzja oceniać może też pracę wydawnictwa (pracę korekty, redaktora, grafika itd.). Recenzja (najlepiej na końcu) musi zawierać pełne dane o autorze recenzji (imię nazwisko, tytuł naukowy, adres, afiliację zawodową, e-mail lub/i telefony).

Oświadczenie dla autorów