Podmioty polityki etnicznej państwa polskiego w latach 1989–2015


Abstrakt

This article is part of studies on the issues of Polish ethnic policy. Its main aim is to present the entities of Polish ethnic policy from 1989 to 2015. The article consists of four parts, each dedicated to one kind of entity – representing the executive power, the legislative power and local governments, as well as advisory and consultative bodies.


Browarek T., Podmioty współczesnej polityki etnicznej państwa polskiego, w: Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek, Lublin 2015.

Browarek T., Uwarunkowania polityki etnicznej państwa polskiego po 1989 roku, Lublin 2018.

Giedrojć M., Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu jako podmiot polityki etnicznej (1989–2011), Szczecin 2014.

Giedrojć M., Berdychowska B., Wobec mniejszości, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 4.

Głowacka-Mazur D., Rzemieniewski D., Działania na rzecz mniejszości podejmowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zespół do spraw Mniejszości Narodowych, w: Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych, red. L.M. Nijakowski, Warszawa 2005.

Łodziński S., Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2005.

Pawlak S., Ochrona mniejszości narodowych w Europie, Warszawa 2001.

Pobierz

Opublikowane : 2021-03-22


Urbanik, A. (2021). Podmioty polityki etnicznej państwa polskiego w latach 1989–2015. Studia Polityczne, 49(1), 53-84. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.1.02

Amadeusz Urbanik  amadeusz-urbanik@wp.pl
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3653-6731