Kształtowanie społeczno-politycznych struktur syjonistycznych w Galicji


Abstrakt

The interest in the Zionist movement in Eastern Galicia took place relatively early, in the second half of the 19th century, and was largely related to the political and socio-economic changes and transformations in the spiritual sphere of the Jewish community. The precursors of the Zionist movement were primarily secondary school students from Lviv and Tarnopol and students from Galicia, gathered around the academic community in Vienna, which was the main centre for the development of the Zionist idea until the late 19th century. The starting point for taking actions aimed at creating an organised Zionist movement in Eastern Galicia was the defeat of the emancipation assumptions, which encouraged the Zionists to create numerous Zionist organisations. It was only the adoption of the assumptions of the Basel Programme and the guidelines of the First Zionist Congress in Basel (29–31 August 1897) that initiated a number of organisational changes aimed at the standardisation and transformation of associations into Zionist organisations with a uniform statute, and part of the World Zionist Organisation.


„Almanach i Leksykon Żydostwa Polskiego”, red. R. Goldberger, Lwów 1938, t. II.

„Almanach Żydowski”, red. L. Reich, Lwów 1910.

A History of the Jewish People, ed. by H.H. Ben-Sasson, Tel Aviv 1969.

Achad ha-Am, Pinsker and Political Zionism, przeł. L. Simon, London 1916.

Almog S., Alfred Nossig: A Resppraisal, „Studies in Zionism” 1983, nr 7, s. 1–29.

Amon E., Herzl, New York 1975.

Braude M., Nasza trójka, „Nowy Dziennik” 1930, nr 71.

Duchowość żydowska w Polsce: materiały z międzynarodowej konferencji dedykowanej pamięci profesora Chone Shmeruka, red. M. Galas, Kraków 2000.

Ehrenpreis M., Ci trzej, „Nowy Dziennik” 1930, nr 71.

Feldman W., Asymilatorzy, syjoniści i Polacy: z powodu przełomu w stosunkach żydowskich w Galicyi, Kraków 1893.

Herzl T., Pamiętniki Teodora Herzla, przeł. J. Appenszlak, Warszawa 1932, t. II.

Herzl T., Państwo Żydowskie. Próba nowoczesnego rozwiązania kwestii żydowskiej, przeł. J. Surzyn, Kraków 2006.

Konczyński I., Żydzi w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu w oświetleniu cyfr statystycznych, Warszawa 1936.

Konczyński Józef, Żydzi w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu w oświetleniu cyfr statystycznych, Warszawa 1936.

Korkis A., Jakim być powinien program młodzieży żydowskiej, „Almanach i Leksykon Żydostwa Polskiego”, red. R. Goldberger, Lwów 1938, t. II.

Melzer E., Pomiędzy polityką a duchowością: Ozjasz Thon – rabin z Krakowa, w: Duchowość żydowska w Polsce, red. M. Galas, Kraków 2000, s. 343–352.

Mendelsohn E., Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1992.

Morawski M., Asemityzm, Kraków 1896.

Pieńkowski S., Polski antysemityzm, „Myśl Narodowa” 1925, rok V, nr 25, s. 2–6.

Reich L., Der wirtschaftliche Judenpogrom in Galizien, „Die Welt” 1912, nr 52, s. 1620–1621.

Rocznik Polski. Tablice statystyczne, red. E. Romer, I. Weinfeld, Kraków 1917.

Rosenfeld M., Die Polonische Judenfrage. Problem und Lösung. Wien–Berlin 1918, s. 127–144, 198–206.

Sampter J.E., A guide to Zionism, New York 1920.

Schmorak M., Krise in Galizien, „Die Welt” 1912, nr 47.

Shanes J., Diaspora Nationalism and Jewish Identity in Habsburg Galicia, Cambridge 2011.

Smolskyj I., Orientacje polityczne Żydów galicyjskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, w: Świat Niepożegnany, red. K. Jasiewicz, Londyn–Warszawa 2004, s. 215–221.

Śliż M., Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848–1914. Aspekt prawny procesu emancypacji ludności żydowskiej na terenie Galicji, Kraków 2006.

Świat niepożegnany: Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII–XX wieku: praca zbiorowa = A world we bade no farewell: Jews in eastern territories of the Polish Republic from 18th to 20th century, red. K. Jasiewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM, Polonia Aid Foundation Trust, Londyn–Warszawa 2004.

The Jewish Encyclopedia. A descriptive record of the history, religion, literature, and customs of the Jewish people from the earliest times to the present day, t. X, ed. by C. Adler, J. Singer, New York–London 1905.

Thon-Rostwa N., Ozjasz Thon – wspomnienia córki, Lwów 1937.

Trzy nieznane listy Herzla do Adolfa Standa, „Nowy Dziennik” 1927, nr 190.

Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studjum statystyczne, Warszawa 1930, s. 90–158.

Węgrzyn K., Statut krajowej Organizacji Syjonistycznej we Lwowie, „Studia Judaica” 2010, nr 1(25), s. 27–37.

Pobierz

Opublikowane : 2021-03-22


Węgrzyn, K. (2021). Kształtowanie społeczno-politycznych struktur syjonistycznych w Galicji. Studia Polityczne, 49(1), 183-201. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.1.08

Kinga Węgrzyn  wegrzynkinga@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9395-9784