Leszek Sykulski, Rosyjska geopolityka a wojna informacyjnaGierasimow W., Cennost' nauki v predvidenii, „Voenno-promyšlennyj kur'er”, 27 II 2013 r., www.vpknews.ru/articles/14632 [dostęp: 2 lutego 2021].

Karczewski K., Tradycja, imperium, geopolityka. Eurazjanizm w ujęciu Aleksandra Dugina jako alternatywy wobec liberalizmu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

Potulski J., Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Sykulski L., Geopolityka a bezpieczeństwo Polski, Zona Zero, Warszawa 2018.

Sykulski L., Geopolityka w świadomości politycznej współczesnych rosyjskich intelektualistów, w: M. Górka, U. Soler (red.), Globalne i lokalne problemy bezpieczeństwa. Polska i świat, t. 2, Poznań 2017.

Wrzosek M., Markiewicz Sz., Modrzejewski Z. (red.), Informacyjny wymiar wojny hybrydowej, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2018.

Pobierz

Opublikowane : 2021-03-22


Skutnik, A. (2021). Leszek Sykulski, Rosyjska geopolityka a wojna informacyjna. Studia Polityczne, 49(1), 203-208. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.1.09

Adam Skutnik  adamus0013@wp.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN; Collegium Civitas  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4371-3222