Wpływ sondaży przedwyborczych na zachowania polskich wyborców w wyborach prezydenckich oraz do Sejmu w 2015 roku


Abstrakt

Celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu sondaży przedwyborczych na zachowania wyborców w wyborach prezydenckich oraz wyborach do Sejmu, zorganizowanych w 2015 roku. Wyniki badań opinii publicznej publikowane w okresie kampanii wyborczej mogły wpłynąć na zachowania części obywateli, zarówno w sposób mobilizujący jak i zniechęcający do wzięcia udziału w głosowaniu i udzielenia poparcia poszczególnym komitetom lub kandydatom. W poniższym artykule zostanie podjęta próba wskazania i scharakteryzowania „efektów sondażowych”, jakie mogły mieć miejsce w omawianych przypadkach, a także oceny wpływu sondaży na ostateczny wynik wyborów.


Anuszewska I., Sondaże – zwierciadło społeczeństwa. Rytuały komunikacyjne a kreowanie wiedzy wspólnej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.

Boguszewski R., Kim są wyborcy Pawła Kukiza, w: Wybory 2015 w badaniach CBOS. Opinie i diagnozy nr 33, red. M. Grabowska, K. Pankowski, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2015.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

Cybulska A., Pankowski K., Przepływy elektoratów i strategie wyborcze w wyborach prezydenckich, w: Wybory 2015 w badaniach CBOS. Opinie i diagnozy nr 33, red. M. Grabowska, K. Pankowski, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2015.

Dąbrowska A., PSL chce zakazać sondaży przed wyborami, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1529303,1,psl-chce-zakazac-sondazy-przed-wyborami.read [dostęp: 10 lipca 2021].

Gackowski T., Bandwagon effect siłą sondażokracji. Po co mediom sondaże w okresie międzywyborczym?, „Studia Medioznawcze. Media Studies” 2011, nr 2 (45).

Guzik A., W służbie społeczeństwa czy władzy? Upowszechnianie wyników sondaży opinii publicznej a koncepcje dyskursu politycznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego, Kraków 2014.

Jabłoński A., Opinia publiczna, w: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 2006.

Kluby podzielone ws. propozycji zakazu publikacji sondaży na 7 dni przed wyborami, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/kluby-podzielone-ws-propozycji-zakazu-publikacji-sondazy-na-7-dni-przed-wyborami/5wef [dostęp: 10 lipca 2021].

Noelle-Neumann E., Spirala milczenia: opinia publiczna – nasza skóra społeczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Pankowski K., Motywy głosowania na poszczególne partie i komitety wyborcze, w: Wybory 2015 w badaniach CBOS. Opinie i diagnozy nr 33, red. M. Grabowska, K. Pankowski, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa 2015.

Pankowski K., Motywy głosowania w pierwszej turze wyborów prezydenckich, w: Wybory 2015 w badaniach CBOS. Opinie i diagnozy nr 33, red. M. Grabowska, K. Pankowski, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2015.

Potulski J., Socjologia polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

PSL chce zakazu sondaży dwa tygodnie przed wyborami, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/psl-chce-zakazu-sondazy-dwa-tygodnie-przed-wyborami,268396.html [dostęp: 10 lipca 2021].

Rachwał M., Sondaże a wynik wyborów – polskie doświadczenia lat 1990–2005, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2009, nr 3.

Reber A., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.

Sartori G., Teoria demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

Toffler A., Szok przyszłości, Wydawnictwo Kurpisz, Przeźmierowo 2007.

Turska-Kawa A., Determinanty chwiejności wyborczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.

Uziębło P., Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i południowoamerykańskich, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.

Wiatr J., Socjologia stosunków politycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.

Zmiany w kodeksie wyborczym. SLD i PSL dogadały się, http://news.money.pl/artykul/zmiany;w;kodeksie;wyborczym;sld;i;psl;dogadaly;sie,109,0,1408365.html [dostęp: 10 lipca 2021].

Pobierz

Opublikowane : 2022-07-13


Wielgosz, Łukasz. (2022). Wpływ sondaży przedwyborczych na zachowania polskich wyborców w wyborach prezydenckich oraz do Sejmu w 2015 roku. Studia Polityczne, 50(1), 85-109. https://doi.org/10.35757/STP.2022.50.1.04

Łukasz Wielgosz  lukaswielgosz@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9171-1152