Silva Theutonica. Las jako mitologem niemieckiej odrębności


Abstrakt

Since the fifteenth century, when Tacitus’ Germania was discovered, the Teutonic Forest has been the central mythologeme of the German imagined community created by successive generations of philosophers, theologians and artists. The interest in multiple relationships between the prototype native landscape of the forest and the Germanic national character grew throughout the nineteenth century, the late nineteenth and early twentieth centuries, the interwar period, up to the times of Nazism.


Anderson B., Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1997.

Boehme G., Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego, przeł. J. Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

Canetti E., Masa i władza, przeł. E. Borg i M. Przybyłowska, Czytelnik, Warszawa 1996.

Carlyle T., Bohaterowie. Cześć dla bohaterów i pierwiastek bohaterstwa w historii, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006.

Cocchiara G., Dzieje folklorystyki w Europie, przeł. W. Jekiel, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.

Eksteins M., Święto Wiosny. Wielka Wojna i narodziny nowego wieku, przeł. K. Rabińska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996.

Eliade M., Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, Książka i Wiedza, Warszawa 1966.

Eliade M., Mit wiecznego powrotu, przeł. K. Kocjan, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998.

Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1, przeł. S. Tokarski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2007.

Goethe J.W., Refleksje i maksymy, przeł. J. Prokopiuk, Wydawnictwo Vis-a-Vis, Kraków 2019.

Hegel G.W.F., Pozytywność religii chrześcijańskiej, w: Pisma wczesne z filozofii religii, przeł. G. Sowiński, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.

Heidegger M., Polna droga, przeł. C. Wodziński, „Przegląd Polityczny” 2009, nr 97/98.

Heine H., Z dziejów religii i filozofii w Niemczech, przeł. T. Zatorski, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1997.

Herder J.G., Myśli o filozofii dziejów, przeł. J. Gałecki, t. 1–2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962.

Hesemann M., Religia Hitlera, przeł. A. Walczy, Prószyński i S-ka, Warszawa 2011.

Homer, Iliada, przeł. F.K. Dmochowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.

Krebs C.B., A Most Dangerous Book, W.W. Norton &Company, New York 2012.

MacGregor N., Niemcy. Zbiorowa pamięć narodu, przeł. T. Tesznar, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2018.

Mosse G.L., Kryzys ideologii niemieckiej, przeł. T. Evert, Czytelnik, Warszawa 1972.

Mosse G.L., Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars, Oxford University Press, New York 1990.

Mumford L., Technika a cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację, przeł. E. Danecka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.

Muenkler H., Mity Niemców, przeł. A. Kopacki, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2013.

Mosse G.L. (oprac.), Nazi Culture. Intellectual, Cultural and Social Life in the Third Reich, The University of Wisconsin Press, Madison 1966.

Nietzsche F., Narodziny z tragedii czyli hellenizm i pesymizm, przeł. L. Staff, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004.

Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i nikogo, przeł. W. Berent, Wydawnictwo Antyk, Kety 2004.

Nietzsche F., Wiedza radosna, przeł. L. Staff, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003.

Novalis, Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna – Studia – Fragmenty, przeł. J. Prokopiuk, Czytelnik, Warszawa 1984.

Nuss B., Syndrom Fausta. Próba opisania mentalności Niemców, przeł. J. Karbowska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995.

Peterson del Mar D., Ekologia, przeł. J. Karłowski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010.

Plessner H., Opóźniony naród. O politycznym pokuszeniu ducha mieszczańskiego, w: Sonderweg. Spory o „niemiecką drogę odrębną”, przeł. J. Kałążny, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.

Potęga mitu: rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, przeł. I. Kania, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994.

Savater F., Mój słownik filozoficzny, przekład zb., Wydawnictwo Axis, Poznań 2003.

Sombart W., Żydzi i życie gospodarcze, przeł. M. Brokmanowa, reprint wydania z 1913, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010.

Spengler O., Historia, kultura, polityka: wybór pism, przeł. A. Kołakowski i J. Łoziński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.

Spengler O., Zmierzch Zachodu, przeł. J. Marzęcki, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001.

Tacyt Publiusz Korneliusz, Germania, przeł. T. Płóciennik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008.

Tacyt, Roczniki, w: Dzieła, t. 1, przeł. S. Hammer, Czytelnik, Warszawa 1957.

Vaughan W., German Romantic Painting, Yale University Press, New Haven 1982.

Zechner J., Politicized Timber: The German Forest and the Nature of the Nation 1800–1945, „The Brock Review” 2011, t. 11, nr 2, s. 19–32, DOI: 10.26522/br.v11i2.315.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-15


Gładziuk, N. (2021). Silva Theutonica. Las jako mitologem niemieckiej odrębności. Studia Polityczne, 49(3), 11-40. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.3.01

Nina Gładziuk  nglad@poczta.onet.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4671-3781
Inne teksty tego samego autora