Anastasia Shesterinina, Mobilizing in Uncertainty. Collective Identities and War in AbkhaziaCzachor R., Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych, Fundacja Instytut Polsko-Rosyjski, Wrocław 2014.

Czachor R., Between Sustainability and Uncertainty. Political Systems of Abkhazia, South Ossetia and Nagorno-Karabakh Republic – Conditions and Features, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K Politologia” 2015, t. XXII, nr 1, s. 151–163.

Czachor R., Klanowość i polityka wewnętrzna Abchazji, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensa” 2015, nr 3, s. 65–74.

Jakubowski A., Abchazja jako „państwo nieuznawane”, w: Konflikt kaukaski w 2008 roku, red. R. Potocki, M. Piskorski, M. Domagała, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2012, s. 87–101.

Kopeček V., T. Hoch, V. Baar, De Facto States and Democracy: The Case of Abkhazia, „Bulletin of Geography. Socio-economic Series” 2016, nr 32, s. 85–104.

Marciniak E., Prolegomena do politologii jakościowej, „Studia Politologiczne” 2021, nr 59, s. 50–70.

Pająk A., Przez most na Inguri. Relacje gruzińsko-abchaskie od 2008 do 2020 roku, w: Quo vadis Eurazjo? W poszukiwaniu nowych dróg partnerstwa, red. B. Horodecki, A. Jach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2020, s. 287–302.

Pobierz

Opublikowane : 2022-10-28


Czachor, R. (2022). Anastasia Shesterinina, Mobilizing in Uncertainty. Collective Identities and War in Abkhazia. Studia Polityczne, 50(2), 173-179. https://doi.org/10.35757/STP.2022.50.2.08

Rafał Czachor  rczachor@afm.edu.pl
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5929-9719